Handel en wandel in Oudorp vroeger en nu Na het samenwerkingsproject over kasteel De Middelburg in 2012, hebben de Stichting Historisch Oudorp en de Bibliotheek Kennemerwaard samen in 2013 opnieuw een project met een historische achtergrond opgezet en uitgevoerd. Het betreft de handel en wandel van de Oudorpers gedurende de jaren dertig tot zeventig van de 20e eeuw. h 38 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 In die tijd was Oudorp nog echt een klein dorp, gelegen tussen de Hoornse Vaart, de Schermerringvaart en de West-Friese Omringdijk. Er waren naar verhouding veel boerderijen, nauwelijks industrie en maar een klein aantal bedrijven zoals bakkers, slagers en kruideniers en wat ambachtslieden. De helft van de mannelijke bevolking werkte buiten de gemeente en de overigen werkten op een van de boerderijen of bij een tuinder. project is getracht deze handel en wandel enigszins te laten herleven. Zo gingen basisschoolleerlingen aan de slag om, onder leiding van Theo Schilder van Theater Stoepjee, de bibliotheek in een winkel van toen te veranderen. De volwassenen konden kennis maken met de neringdoenden in vroeger Dat betekende veelal lage inkomens, en de gezinnen - vaak katholiek - waren doorgaans groot. Om het inkomen wat aan te vullen, werden door de vrouwen en de ouderen aan huis kleine handeltjes opgezet. Men verkocht eieren, groenten of fruit uit eigen tuin, soms wat kruidenierswaren en snoep en ijs. Bij de boeren werd melk verkocht. Via een aantal activiteiten binnen het tijden bij een lezing van "winkeltjesdeskundige" Aris Bouwens uit Langedijk, die op een heel eigen wijze smakelijke verhalen vertelde over de middenstand van toen. Voor velen was het een avond waarop herinneringen aan vroeger herleefden. Ook konden zij, begeleid door Paul van Berkum, Jan de Moel en Gretha Tromp, een historische wandeling maken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 38