Kermis in Oudorp Stad en Omgeving. Bekend is bijvoorbeeld dat een van de kermisgangers, die wilde laten zien hoe sterk hij was, de Kop van Jut met één klap van de hamer de vernieling in sloeg. Al in de 12e eeuw bestond de kermis, voortgekomen uit het fenomeen "kerkemis". En al is er inmiddels het een en ander aan te merken op het instituut "kerk" we hebben er wel "de kermis" aan te danken. Vroeger was het de gewoonte dat de pachters van land en boerderijen, die vaak eigendom waren van kerken, op dezelfde dag de pacht afdroegen. En vaak werden dan gelijktijdig de "huren" voor de vaste plaatsen in de kerkebanken betaald. Terwijl de mannen het zakelijke gedeelte afhandelden, meestal in de herberg die pal naast of in de buurt van de kerken waren gelegen, waren er voor de vrouwen en kinderen gezellige bijeenkomsten om de wachttijd te veraangenamen. Er kwamen kraampjes met eetwaren, koek, fruit en snuisterijen. En potsenmakers om de mensen te vermaken, in de hoop daarmee iets te verdienen. In de loop der eeuwen veranderde deze "kerkemis" langzamerhand in de kermis die wij nu kennen. Hier in Oudorp heeft de kermis in het begin van de vorige eeuw op verschillende locaties gestaan. Onder andere in de buurtschap De Omval, op de Kerkelaan en het naastgelegen weiland en op een weiland van N. Morsch, ongeveer gelegen achter de katholieke kerk. Op dit weiland vond, bij de opbouw van de kermis in 1936, nog een ongeval plaats dat wonderwel goed afliep (zie artikel uit de Alkmaarsche Courant). Vanaf circa 1945 werd de kermis opgebouwd op het weiland van Stroomer aan de Munnikenweg, hoek Herenweg. Toen daar de Oldenburgh werd gebouwd week men uit naar h 36 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 ONGEVAL BIJ DEN OPBOlW DER Ol DOKPER KERMIS. Hedenmiddag heeft te Oudorp op de in aanbouw zynde kermis een ongeval plaats gevonden. Een aantal jongens duwden achter een vrachtauto van de firma van der Koek uit Beverwijk, achter welke auto een aanhang wagen was gekoppeld. Hierbij kwam zekere Piet Nieuwboer uit Oudorp zoodanig te val len, dat hij onder de wielen van de aan hangwagen terecht kwam, waarvan een hem over het lichaam ging. Ulings toegeschoten hulp wist den jongen weg te te trekken voor het achterwiel over hem heen zou caan n» jongen zou een been hebben gebroken en is in een naburige woning binnengedragen. ihting I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 36