Van Kraspolder tot Ooievaarsnest Toen Jan de Koning in 1924 in het huwelijk was getreden met Alida Konijn pachtte hij de hele Kraspolder met woonhuis, schuur en watermolen. Blijkbaar gingen de zaken goed want in 1928 kocht hij het hele spul van de in financiële problemen geraakte eigenaar. Hij boerde wat koeien en ventte de melk zelf uit in de omgeving. de witte kerk. Door de aanleg van het kanaal Alkmaar Kolhorn en de Nieuwe Schermerweg in 1939, werd Jan de Koning's boerenbedrijf in de Kraspolder alvast in 1937 onteigend. Het woonhuis met schuur welke stonden ingeklemd tussen de West- friese dijk en de Schermerringvaart, verzameld en gebruikte hij weer om in 1938 een nieuwe schuur te bouwen in het gedeelte van de polder wat noordelijk van de Nieuwe Schermerweg kwam te liggen.Intussen was de Koning met zijn gezin verhuisd naar de Burgemeester G. Bosstraat 46 in het Ooievaarsnest, waar hij zelf zijn melk in omgeving en de stad uitventte. Met de verkoop aan huis van boter, kaas en ei eren door zijn vrouw was het begin van een winkel geboren en een welkome bijverdienste in gang gezet. De middenstanders in het Ooievaarsnest waren in die tijd goed vertegenwoordigd. Twee kruidenierszaken, twee schoenmakers, twee koude en een warme bakker, twee groenteboertjes en de spuiterij van Dirkmaat. Maar ook op de Frieseweg waren nog een paar bakkers neergestreken. Schot bij de Met de molen, die op de dijk van de Schermerringvaart stond werd normaliter water uit de polder de Schermerboezem in- gepompt, maar soms werd er 's winters water ingelaten en vormde dan in de Kraspolder de ijsbaan de Quint. In 1936 werd de molen van zijn wieken ontdaan en zorgde een petroleummotor voor de aandrijving. De molen van de Koning uit het begin van de19e eeuw met in het verschiet Sien in haar winkel met haar snoep automaten Achter het glas snoep onder de gulden (ter hoogte waar nu de kraan van de Vries en de Wiel de Grinza's lost) werden met de grond gelijk gemaakt Ook de molen heeft in 1939 zijn laatste rondjes gedraaid en werd in datzelfde jaar gesloopt. De bruikbare materialen van woning en schuur werden door de Koning 34 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 34