Op 19 augustus 1942 werd door de Sicherheitspolizei aan de centraal president te Amsterdam medegedeeld dat de Gezellenverenigingen moesten worden ontbonden. Het gevolg was dat de gebouwen werden gesloten. De inventaris werd opgemaakt en moest ter beschikking worden gesteld aan de bezetter en de liquidatie van alle aangesloten verenigingen werd voltrokken. Na de tweede wereldoorlog werden de Gezellenverenigingen niet heropgericht. Wel ontstond in juli 1945 de Katholiek Arbeiders Jeugd (KAJ), die als een voorzetting van het Gezellen-gedachtegoed, maar dan met eigentijdse kleuring, mag worden beschouwd. Zij kwam tot grote bloei in de jaren '50 met landelijk ongeveer 50.000 leden. Deze beweging hield echter in de jaren '70 op te bestaan. Dick Veel KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 *33 1 Willem v.d. Park 9 Willem Smit 17 Theo Hoogeboom 25 Sjaak Timmermans 2 Theo de Goede 10 Piet Klanker 18 Lou Zonneveld 26 Niek Klaver 3 Siem Baltus 11 Piet v.d. Gragt 19 Klaas Schröder 27 Arie Groot 4 Klaas Commandeur 12 Kees van Baar 20 Heerd Zonneveld 28 Klaas van Baar 5 Klaas de Groot 13 Arie Groen 21 Willem Mooij 29 Kapel. Velzeboer 6 Jan Wester Klsz 14 Piet Buur 22 Piet Blom 30 Cor Groenland 7 Gert Slijkerman 15 Tom Bos 23 Jaap Bijman 31 Aldert Bijpost 8 Willem van Baar 16 Pé v,d, Hurk 24 Jan v.d. Hurk 32 Jan Bijpost

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 33