'De bewoners zagen dat alles aankomen en vanaf 1100 bouwden boeren hun bedrijfjes op terpen. ontstonden de Heerhugowaard en ook tientallen meren tussen Schagen en Egmond. Hoe loopt de Omringdijk om Oudorp? De oude Huygendijk (de Slingerdijk) aan de noordzijde van de Schermer is de oude West-friese Omringdijk. De Slingerdijk komt uit op het talud van de Randweg (N242). Om de Omringdijk te volgen moet je de N 242 oversteken (of per fiets het tunneltje onder de weg door). Daarna loopt de dijk door langs een waterinham en is verderop doorgraven door het kanaal Omval-Kolhorn. Daarna loopt de dijk op een niet toegankelijk weiland door aan de Oudorpse kant van het kanaal Omval-Kolhorn (Schermerringvaart) en staat verder naar het zuiden de Ambachtsmolen uit 1630. Vanaf de molen is de dijk weer begaanbaar tot het Wuiver. Dit is het pad naar de Kippenbrug (of eigenlijk de Kerkbrug, als onderdeel van het kerkepad naar de Schermer). Vanaf 't Wuiver kan je nog over de dijk lopen langs het natuurgebiedje 'De Leedjes' tot achter de huizen aan de Terrastraat. Tot de Kraspolder gaat de dijk, enigszins verlegd bij de kanalisatie van de Schermer-ringvaart, langs het water. Bij de Kraspolder gaat de dijk weer naar het westen en is het profiel enigszins zichtbaar gehouden in de hoger liggende Astrastraat en de evenwijdig aan de Saturnusstraat lopende Pallasstraat. De Kraspolder is eigenlijk een stuk buitendijks grond geweest tussen Omringdijk en Schermer. Zuidelijk van de Nieuwe Schermerweg is het tracé van de Omringdijk niet meer zichtbaar tot de doodlopende Kraspolderweg op het bedrijventerrein Oudorp. Daarna volgt de West-friese Omringdijk de Schermerweg het Oudorperdijkje, de Randersdijk en de Frieseweg. Vanaf de brug over de Hoornse vaart gaat het tracé verder als Rekerdijk. Bij de Randersdijk lag de oorspronkelijke dijk zuidelijker en is door de aanleg van de stadsgracht in de 16e eeuw en later het Noord Hollands Kanaal rond 1820 steeds verder naar het noorden verschoven. De West-friese Omringdijk werd in 1980 aangewezen tot Provinciaal monument. Het Oudorpse deel van de dijk is minder goed zichtbaar dan het tracé vanaf Koedijk naar het noorden. Men noemt dit wel eens het best bewaarde cultuurhistorische element van Alkmaar. Voor behoud en waar mogelijk versterken van de zichtbaarheid van de dijk en voor andere ingrepen langs de dijk is door de provincie een beeldkwaliteitplan opgesteld. Bij de inrichting van de openbare ruimte probeert de gemeente hier rekening mee te houden, maar de waarneming is dat dit sterker en met meer ambitie zou kunnen. Henk de Visser KRONIEKVAN OUDORP JUNI 2013 *27 Op deze luchtfoto is de Omringdrijk in rood aangegeven y

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 27