dat hij de prijs voor het ophalen van het grofvuil ophoogt tot fl. 1.150 per maand. Hij licht toe dat hij daarvoor 13 uur lang 7 mannen, 3 tractoren, 3 wagens en een kraan moet inzetten. Aan het einde van 1971 is het duidelijk dat meedoen met de gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken de meest wijze optie is. In december 1971 schrijft het bestuur aan de deelnemende gemeenten dan ook dat het contract met de gemeente Heerhugowaard wordt opgezegd, omdat op 3 januari 1972 de verbranding van het vuil in Alkmaar van start gaat. Op 1 januari 1972 wordt de stortplaats in Koedijk officieel gesloten. Op 8 februari van dat jaar schrijft de vuilnisophaaldienst, in een brief naar de deelnemende gemeenten, dat het egaliseren en afdekken van het vuilnis fl. 36.000 gaat kosten. De gemeenten dienen daarvoor een bijdrage te betalen die afhankelijk is van het aantal inwoners. Oudorp wordt aangeslagen voor fl. 17.307. In april gaat het college van Oudorp met deze kostenverdeling akkoord. Aan alles komt een eind Officieel valt het doek voor het gezamenlijk vuil ophalen in oktober 1972 met de samenvoeging van Oudorp en Koedijk met Alkmaar en de grenswijzigingen van Sint Pancras. De gezamenlijke ophaal dienst heeft dus 10 jaar bestaan. De strategie om gezamenlijk zaken op te pakken, en zo grenswijzigingen te voorkomen, heeft niet het beoogde effect gehad. Zeker niet omdat na deze 10 jaar ook is gebleken dat samenwerking op het gebied van afvalverwerking op nog grotere schaal onontkoombaar bleek. Uiteindelijk vonden Alkmaar, de provincie en het Rijk in het Streekplan Noord-Kennemerland de argumenten om toch tot samenvoeging over te gaan. Sint Pancras ontspringt op dat moment de dans en wordt pas in 1990 samengevoegd met Langedijk. Martin van Hooff Bronnen: Verslagen van het bestuur van de Inter communale vuilnisophaaldienst der ge meenten Koedijk. Oudorp en Sint Pancras. (KOS); Regionaal Archief Arie Schoenmaker in zijn dagelijkse bezigheid KRONIEKVAN OUDORP JUNI 2013 *23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 23