'Bij het ophalen van het vuil is men ook wel eens overenthousiast. Zo zijn per abuis dozen drop en pepermunt in de vuilnisauto gestort.' stortplaats is deels aan vernieuwing toe. Het vuil drukt het hek naar buiten en omwonenden klagen er over. Het bestuur discussieert over de vraag welk materiaal moeten worden gebruikt voor het hek. Betonnen palen hebben de voorkeur. Als dat te duur wordt neemt men genoegen met houten palen. vindt plaats in december 1965. De heer Meijer uit Sint Pancras krijgt een aanstelling. De Oudorpers bedingen een proeftijd, omdat zij willen zien hoe hij in de praktijk functioneert. Men heeft vernomen dat hij zich vaak ziek meldt. Blijkbaar voldoet hij toch wel, want in augustus 1966 krijgt hij zijn vaste aanstelling. De problemen waarvoor het bestuur zich in deze vergadering gesteld ziet, zijn de vaak terugkerende zaken. Bijvoorbeeld het misbruik maken van het ophalen van grof vuil (er wordt zelfs een oude auto aangeboden) en het illegaal vuil storten op de stopplaats. Men verdenkt een bewoner van De Nollen er van zijn sleutel van het hek daarvoor uit te lenen. Nieuw is een smeulbrand in het vuil op de stortplaats. Dat laatste moet verholpen worden door het vuil om te halen. Men gaat de fa. Schot vragen dat uit te voeren. Het jaar 1966 eindigt in mineur. De Commer-vuilniswagen gaat nu echt tekenen van slijtage vertonen en het gemeentepersoneel van Koedijk moppert steeds harder over het vervangen van huisvuilophalers die niet kunnen werken of tijd te kort komen. Op 3 april 1967 komt er een nieuw probleem bij. Het hek rond de Daarmee is de stortplaats nog niet van de agenda. In december behandelt het bestuur het probleem van krekels en ratten op de belt. Aan het eind van het jaar wordt een gesprek gehouden met de heer Schoenmaker. Er zijn over hem klachten ontvangen. Hij zou ruw omgaan met de huisvuilemmers (hij gooit er mee) en iets te vaak de mensen onvriendelijk bejegenen. In april 1968 is het weer de auto die het bestuur parten speelt. Er is een reparatie nodig die fl. 2900 kost en men vraagt zich af of dit nog aanvaardbaar is. Ook is er sprake van dat de huidige auto te klein wordt. De heer Van Horick pleit bij het bestuur voor uitbreiding van mensen en materieel. Hij kan de toenemende hoeveelheid grof vuil niet meer maandelijks ophalen voor de afgesproken fl. 600. Geopperd wordt gebruik te maken van de diensten van de gemeente Alkmaar, bijvoorbeeld in de komende nieuwbouw van de KRONIEKVAN OUDORP JUNI 2013 *21 A Locatie van de vuilstortplaats omcirkeld in geel.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 21