ophaaldienst, het werk eigenlijk niet aan kan. Deze klachten komen ook in de novembervergadering weer aan de orde. Het bestuur besluit de vaste aanstelling van de medewerker af te laten hangen van een medische keuring. De heer Hoogenboom komt in dienst van de gemeente Koedijk als reserve/ophaler. De werkzaamheden breiden zich weer uit want ook de firma's A. Klaver en Zn en W. Holsmuller uit Alkmaar, de Koek en Banketfabriek Van de Pol en Talsma uit Koedijk en Hydra uit Haarlem gaan akkoord met een regeling voor het ophalen van hun bedrijfsvuil. En er meldt zich ene Van Beekum uit Alkmaar. Hij wil fl. 100 per jaar betalen voor het blik en oud ijzer uit het opgehaalde vuil. Bij het ophalen van het vuil is men ook wel eens overenthousiast. Zo zijn per abuis dozen drop en pepermunt, eigendom van de heer S. Voeters, in de vuilnisauto gestort. Hij krijgt van het bestuur een schadevergoeding van fl. 20. Een positief punt is dat het bestuur besluit akkoord te gaan met het ontwerp van het schaftlokaal voor de medewerkers. In april 1964 blijken er nog steeds problemen te zijn met de voormalige medewerker van de gemeente Koedijk. De voorman, de heer Vet, vindt dat deze man zijn best doet, maar toch heeft hij al flink wat butsen en krassen aan de vuilnisauto veroorzaakt. En de versnellingsbak is al aan een revisie toe. De medewerker krijgt het advies ontslag te nemen. Ook in september wordt het bestuur geconfronteerd met personele perikelen. Een probleem lost zich op als de eerste medewerker ontslag aanvraagt, wegens het aanvaarden van een andere baan. Hij krijgt eervol ontslag en gaat werken bij de Plantsoenendienst van de gemeente Alkmaar. De heer Schoenmaker uit Oudorp wordt zijn opvolger. Maar nu is de heer Vet ziek en de gemeente Koedijk is het een beetje zat dat mensen die bij deze gemeente in dienst zijn steeds moeten invallen als de ophaaldienst personeel te kort komt. Het wordt steeds drukker en bij het ophalen wordt men geconfronteerd met overvolle dozen en bakken bij de bedrijven. Ook komt het voor dat huishoudens hun emmer twee maal per week aanbieden of gebruik maken van "vreemde" emmers uit andere gemeenten. Blijkbaar kunnen de mensen hun vuilnis onvoldoende op de normale manier kwijt, want het illegale storten van huisvuil op de stortplaats neemt hand over hand toe. Zo zelfs dat de stortplaats nodig moet worden ge√ęgaliseerd. In december is het bestuur overtuigd van de noodzaak een derde medewerker aan te stellen. Op 1 december 1965 komt deze in dienst. Ook discussieert men over de wenselijkheid of noodzaak in de grote-schoonmaak-tijd extra ophaaldagen in te stellen. Grofvuil In oktober 1965 wordt een aparte ophaaldag voor grof vuil ingesteld, waarbij het wordt verboden puin, grond en graszoden aan te bieden. De heer J. van Horick uit Sint Pancras, die een eigen loonbedrijf heeft, gaat het grove huisvuil ophalen. De heer Vet blijft verantwoordelijk voor het ophalen van het normale huisvuil en het industrievuil. Besloten wordt dat de heer Vet de beschikking moet krijgen over een telefoon thuis. De kosten worden gedeeld, de abonnementskosten komen voor rekening van de dienst en de heer Vet betaalt de gesprekskosten. De volgende personele uitbreiding h 20 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 S-.Uilii's J Oudorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 20