Ook bedrijfsafval De zaken draaien blijkbaar goed, want in juni 1963 behandelt het bestuur de aanvragen van verschillende ondernemingen om hun bedrijfsafval te willen inzamelen. Men past de weekdienstregeling daarop aan, zodat op woensdagen tijd vrij komt om deze bedrijven van dienst te zijn. De heer Groot trekt zijn sollicitatie in en de heer Vet wordt benoemd als 2e medewerker van de dienst. Het probleem van de stalling van de vuilnisauto is nog niet opgelost en daarnaast ontstaat een lichte onenigheid in het bestuur over waar de medewerkers hun koffiepauze kunnen houden en kunnen schaften. Uiteindelijk besluit men de Koedijkse gemeente-architect opdracht te geven een houten stalling en schaftkeet te ontwerpen. Dan, in augustus, staat de stortplaats weer op de agenda. De gemeente Koedijk wil deze voor fl. 530 per jaar verhuren aan de gemeenschappelijke dienst. De huurprijs is geen probleem, maar er zijn wel klachten over de verlichting van de stortplaats, en over het toegangspad dat door regenval glad en moeilijk begaanbaar is. De moeilijkheden voor de dienst houden aan, want er komen signalen binnen, dat de voormalige medewerker van de gemeente Koedijk, het eerste personeelslid van A Arie Reus: uk Imps vuilnisman details het bestuur, dat toch bestaat uit burgemeesters en raadsleden, zich bezighoudt. Een nieuwe vuilnisauto De opdracht tot het reserveren van de eerste auto gunt men op 17 december 1962 aan Autobedrijf Ten Hoeve uit Den Haag. Het betreft een Commer met een drie-persoonscabine, die geschikt is voor de opbouw van een Kliko-vuilnisdraaitrommel. De prijs is fl.17.150. De draaitrommel zelf bestelt men bij Koster en Van Batenburg in Alkmaar. In verhouding tot de kostprijs van de auto is dat nog een duur ding. Hij kost ruim fl. 29.000. Op 17 januari 1963 blijkt dat de medewerker van Koedijk medisch is goedgekeurd. Hij wordt dan ook aangesteld als chauffeur/werkman. Verder besluit men dat de voorzitter op bezoek gaat naar de Bank Nederlandse Gemeenten, om persoonlijk te trachten daar een lening af te sluiten voor de aanschaf van de vuilnisauto. Hij krijgt daartoe mandaat van het bestuur. Het pad naar de stortplaats blijft de gemoederen bezighouden. Het college van Koedijk meldt dat de verharding zal bestaan uit 20 centimeter puin. De 1 mei-vergadering wordt gebruikt om een aantal personele en administratieve zaken te regelen. Omdat op 22 februari het Commer-chassis voor de vuilnis is afgeleverd, en Koster en Van Batenburg de opbouw ook gereed hebben, ontstaat behoefte aan meer personeel. De heren Groot en Vet, beiden woonachtig in Sint Pancras, nodigt men uit voor een gesprek over deze betrekking. Het ontwerp van een bezoldigingsregeling voor het personeel wordt om advies gestuurd naar de vakbonden NVV KAB en CNV Verder regelt men dat de voorman van de werknemers een toelage krijgt van fl. 10 per maand, dat 15 minuten koffiepauze in de dienst regeling wordt opgenomen en dat de gemeente Koedijk een voorstel voor een kledingtoelage voor de medewerkers gaat opstellen. Ook blijkt het nodig 300 extra vuilnisemmers aan te schaffen. De nieuwe vuilnisauto wordt allrisk verzekerd. KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013*19 ll StlJllllU

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 19