Brief Gedeputeerde Staten "Ten verzoeke van de Minister van Binnenlandse Zaken hebben wij de eer U mede te deelen, dat Zijne Excellentie geen vrijheid heeft kunnen vinden om de gevraagde grenscorrectie te bevorderen.Was getekend Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Zo moest Alkmaar de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg op het grondgebied van de gemeente Oudorp realiseren. Deze weg zou later de Nieuwe Schermerweg genoemd worden aangezien er ook al een oude Schermerweg bestond die langs het Noordhollands Kanaal naar De Omval voerde en eindigde waar nu in de hoek de scheepswerf van Witsen en Vis is gesitueerd. Vervolgens kon je via een oeververbinding (de tram van Alkmaar naar Purmerend reed er ook overheen tot 1931) in het buurtschap De Omval zelf komen. Nog éénmaal had Alkmaar Oudorp nodig omdat de nieuwe weg dwars door het eeuwenoude Oudorper Landpad zou moeten worden aangelegd. Aangezien Oudorp dolgraag op deze weg aangesloten wilde worden werd het recht van voetpad afgekocht van de betreffende percelen waarop het relevante deel van het voetpad was gelegen. Oudorp was bereid om deze zogeheten servituten voor de somma van f1,00 te verkopen. Hierdoor konden de nieuwe weg en de brug in 1940 al volop het verkeer van en naar noordoostelijke richting van de stad mogelijk maken. Al met al was 1937 zo een historisch jaar voor Oudorp waarin zij Alkmaar een nederlaag hadden toegebracht. Dat hadden zelfs de Spanjaarden in 1573 niet voor elkaar weten te krijgen. De bezetting van Noord Holland door de Duitsers bracht in 1940 weer een volgende bedreiging voor het zelfstandig voortbestaan van ons dorp. De Secretaris-generaal had uitgebreide bevoegdheden van de door de Duitsers aangestelde Rijkscommissaris verkregen en ontwikkelde reeds in oktober 1940 plannen waardoor in onze provincie 30 nieuwe fusiegemeentes zouden ontstaan. Aangezien één van de voorstellen de fusie van Alkmaar met Oudorp betrof begroette Burgemeester van Kinschot dit heel enthousiast en wist niet hoe snel hij dit item op de agenda van de gemeenteraad van zijn stad kon krijgen. Dit werd reeds behandeld op de raadsvergadering van 24 oktober. De raad bleek direct voor te zijn en bracht dit op 15 november 1940 al ter kennis van de autoriteiten. Wat besluitvorming betreft stond bijna heel Noord-Holland moord en brand te schreeuwen. Sommige gemeentes zagen er de zin wel van in en anderen lagen volkomen dwars en daar tussendoor klonk het geluid van diverse deskundigen. Zo werd wel de gemeente Langedijk in 1941 gevormd uit het samengaan van de zelfstandige gemeentes Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk. dat Alkmaar al sinds jaren alleen met regerings subsidies de begroting net sluitend kon krijgen terwijl de gemeente Oudorp op eigen kracht elk jaar een positief resultaat boekte. Uiteindelijk strandden die plannen in 1941, mede ook door vastberaden tegenstand van Gedeputeerde Staten. 31 jaar later zou de overmacht Oudorp uiteindelijk te groot worden en werd de gemeente in oktober 1972 toegevoegd aanAlkmaar. Dick Veel In het geval van het mogelijk samengaan van ons dorp en Alkmaar wees Oudorp er fijntjes op KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 17 Protest van Cees Verkerke tegen de annexatieplannen op de zijmuur van de boerderij van Buren aan de Westerstraat (1969)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 17