Nog éénmaal had Alkmaar Oudorp nodig omdat de nieuwe weg dwars door het eeuwenoude Oudorper Landpad zou moeten worden aangelegd. De Oudorpse Burgemeester Bos bracht dan ook meteen naar voren dat er in Oudorp in het geheel geen bebouwingsplannen bestonden in de buurt van de door Alkmaar nieuw aan te leggen weg op Oudorps grondgebied en dat de Alkmaarse vrees dus ongegrond was. Al met al leverde de toelichting van Alkmaar aan GS niet de vurig gehoopte koerswijzing ten faveure van Alkmaar op en waren, wat de Provincie betrof, de voorstellen van Alkmaar niet ontvankelijk voor een positieve beschikking. Hierop bond Alkmaar uiteindelijk in en verklaarde in juli 1937 "ondanks de onsympathieke houding van Provincie en Oudorp" geen tegenstander meer te zijn van de aansluiting van Oudorp op de nieuwe weg en stelde alleen dat die aansluiting daarop niet loodrecht mocht zijn uit veiligheids overwegingen maar schuin. (zie foto oorspronkelijke aansluiting van Oudorp op de Nieuwe Schermerweg) B&W van het dorp waren hier zeer content mee want aan de zuidzijde had Oudorp sinds mensenheugenis alleen via het Oudorper Landpad een verbinding met Alkmaar. Zoals vermeld had Alkmaar de Provincie gepasseerd door een verzoek rechtstreeks aan de Kroon te richten en de hele kwestie kreeg uiteindelijk haar officiële beslag met de brief van het ministerie aan GS in augustus 1937. Brief van de Minister: "De Minister is het eens met G.S. dat voor de grenswijziging geen genoegzame aanleiding bestaat. In het bijzonder was dat ingegeven door de aangevoerde argumenten van de gemeente Oudorp en Heiloo. In casu, concrete grensmoeilijkheden waardoor een wijziging zou kunnen worden gemotiveerd hebben zich niet voorgedaan en zou hoogop kunnen worden uitgelegd als preventieve maatregel voor conflicten die in de toekomst zouden kunnen rijzen. Daartoe is grenscorrectie echter geen middel. Daarbij komt dat door de annexatie levenskrachtige onderdelen aan beide dorpen zouden worden onttrokken en daarmee het zelfstandig voortbestaan ernstig zou worden bedreigd. Bovenstaande argumenten, gekoppeld aan de weerstand in de gemeenten Heiloo en Oudorp, leiden ertoe dat ik geen vrijheid kan vinden om de gevraagde grenscorrectie te bevorderen. Was getekend De Minister van Binnenlandse Zaken. Op basis hiervan werd door de Provincie de volgende uiterst korte reactie aan B&W van Alkmaar verzonden: Mr. Koelma Burgemeester Van Kinschot 16 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 S-.Uilii's J Oudorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 16