id 'J l I De aanval van Alkmaar op Oudorps grondgebied in de jaren '30 ALKMAAR. lUM k'Het uitbreidingsplan van de gemeente grenzen richting Heiloo en Oudorp wat B&WAlkmaar voor ogen stond. Vc R c ak na de eerste wereldoorlog vonden B&W van Alkmaar de eigen stadgrenzen reeds te beklemmend omdat die tekort ruimte boden om bouwplannen voor de groeiende bevolking te kunnen realiseren. Regelmatig was Alkmaar in de jaren '20 van de vorige eeuw hierover, middels uitvoerige betogen, in contact met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 13 Stichting W Historisch l

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 13