bij de "samen op weg" beweging binnen de kerkelijke gemeente Alkmaar. Daartoe zal Hervormd Oudorp zich verbinden aan Hervormd Alkmaar om binnen het Alkmaarse verband op te gaan in de "Samen op Weg" wijkgemeente Alkmaar Oost. Tijdens de ambtsperiodes van de predikanten Oosterwijk en Rooze blijkt het Noord Hollands kanaal een natuurlijke barrière en tijdens de ambtsperiode van de predikanten Den Hertog en Van Roekel gaat Alkmaar Oost weer uiteen in Alkmaar Oost en Oudorp. Tot op heden is de gemeente op De Terp in Oudorp deel van de Samen op Weg gemeente Alkmaar, die inmiddels als lokale gemeente onder de naam Protestantse Gemeente Alkmaar geschiedenis schrijft. Eerdaags zal ook daaraan een einde komen als de Terp zal worden ontrokken aan de eredienst en het eigendom ervan zal moeten worden overgedragen. De Terp is één van de vijf kerken in beheer bij het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Alkmaar. De terugloop in het aantal leden noopt tot het afstoten van tenminste drie gebouwen, waaronder De Terp in Oudorp. De kerk staat onder toezicht van Monumentenzorg en wordt regelmatig door de Monumentenwacht gecontroleerd. De naastgelegen begraafplaats is een algemene begraafplaats en in onderhoud bij de burgerlijke gemeente Alkmaar. Tot na 2014, als er graven zullen zijn geruimd, zullen slechts bijzettingen plaatsvinden. Op dit moment zijn er verschillende contacten vanuit de Protestantse gemeente Alkmaar over een overdracht met particulieren en stichtingen. Gelet het cultuurhistorisch belang is aan de Stichting Historisch Oudorp gevraagd mee te denken over de toekomst van het gebouw. Hierbij is er op het lokale vlak een stichting in oprichting die zich met de volgende tekst presenteert: Komt er na ruim vier eeuwen op de terp in Oudorp een einde aan de protestantse eredienst? Vanaf 1608 begonnen met Aris Volkertz, en nu veertig predikanten verder kan het huis niet meer worden betaald omdat het aantal leden te gering is geworden. U kunt toetreden tot de vrienden van de Terp en de instandhouding van het gebouw mee helpen te realiseren. Een huis dat niet alleen op zondag open is. Muziek en zang kunnen ook op andere dagen klinken. Als u aan deze oproep gehoor wilt geven, dan kunt u dat kenbaar maken onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en zo mogelijk uw e-mailadres bij: De vrienden van de Terp p/a De heer P.S. Buren Munnikenweg 1a, 1829 BA Oudorp Tammo W Udema, 12 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 12