400 jaar nog wel bestand tegen een stootje. Daar het in de eerste plaats gaat om de inhoud en vervolgens de verpakking belangrijk is om de inhoud in stand te houden volgt een samenvatting van een kerkelijke gemeente die probeert als naaste naast naaste onderweg te zijn. Vervolgens, omdat een dak boven wat hoofden ook belangrijk is, een kort relaas over het gebouw. Samen op weg Al lang weten de bezoekers van wat wij nu "De Terp" noemen dat ze niet alleen op weg zijn. Al meer dan honderd jaar geleden ging men op weg met de kerkelijke gemeente van Oterleek. Er trad ook weer een scheiding op en dit samen op weg verband duurde tot 1875. Het daarop volgende verband was met de gemeente Veenhuizen, waar om praktische redenen de predikant van Heerhugowaard voorging. Het verband werd rond 1980 door de kerkelijke overheid ontbonden. De Hervormde gemeente van Koedijk vormde formeel één gemeente met Bergen en werd eens per veertien dagen bepreekt door de predikant van Oudorp. Op zondagen waarop dit niet het geval was ging de burgemeester tevens ouderlingkerkvoogd voor. Voor de Hervormde gemeente van Oudorp was het een financieel samen op weg met als herders de predikanten Van Rhijn, Ter Haar en Van Beinum. Ook aan deze samenwerking kwam rond 1980 een einde. Ten tijde van de ambtsperiode van dominee Van Beinum is er een toename van het kerkbezoek door leden van de Verlosserskerk in Alkmaar. Om te voorkomen dat de leden van de Gereformeerde kerk die in Oudorp naar De Terp in verlegenheid zullen komen wordt gezocht naar een model om een splitsing tegen te gaan. Naast de contacten die werden gelegd met Hervormd en Gereformeerd Alkmaar werd gekeken naar mogelijkheden om ook de Evangelisch Lutherse gemeente in Alkmaar bij de samenwerking te betrekken. Er wordt besloten om aan te haken werd opgeheven, waardoor de Hervormde gemeente te Oudorp voortaan alleen moest opkomen voor alle kosten verbonden aan een predikantsplaats, dan verdient de activiteit in deze jaren respect. De predikantsplaats Oudorp, die sinds het overlijden van Ds. P Groot in 1933 vacant was gebleven, werd sinds enkele jaren weer bezet door Ds.M.A. van Rhijn. De kerkelijke gemeente heeft daardoor weer een eigen middelpunt gekregen en men kon met vreugde een nieuwe opbloei van het gemeentewerk constateren. Als aardige bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat vanwege de roze kleur van de voorgevel, het Oudorper kerkje in Alkmaarse kringen jaren lang het "fondantje" werd genoemd. De roze kleur is thans geworden tot een vuilgrijs en valt de voorbijganger op als een teken van gebrek aan onderhoud. Als we het hebben over de geschiedenis van Hervormd (later SOW Samen op Weg, waarbij samen wil zeggen Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk) Oudorp en waarbij we inmiddels spreken over de sectie Oudorp van de Protestantse Gemeente Alkmaar, dan doet zich de vraag voor. Gaat het om de inhoud of om de verpakking. Gaat het om de geloofsbeleving of om de uitingen daarvan en is er nog een perspectief als rond 1970 de kerk niet meer dan een paar dozijn bezoekers telt en het kohier amper 100 artikelen. Gaat het om het kerkgebouw met of zonder toren en gaan we het orgel restaureren of ondersteunen we de gemeentezang elektronisch. Verwarmen we ons huis met hout en turf, olie of gas en is het dak na ruim KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013*11 li T1888 StlJllllU

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 11