Voorwoord van de voorzitter Oudorp Oudorp staat weer op de kaart gem. Alkmaar Stfdtling V HliUtrlidii Chulorp Ons mooie dorp Oudorp bestaat al meer dan 1000 jaar. Eeuwen en eeuwen staat het al op de kaart, letterlijk en figuurlijk. En dat willen we graag zo houden. Ook de gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat we nu en in de toekomst op een eigen identiteit terug kunnen kijken. BERGER-MEER 'ROMER h l MEER, TYMENS BOS ROBONS BOS VRONEN EGMONOER' MEER^ /iwuNsg MEER 7/ SZJJ ENGELAND 'voor- f I I MEER. ACHTER MEERy LANDEN VAN OVERDIE Alkmaar en Oudorp 1, weg; 2. vaart; 3. dijk; 4. grens; 5. kerk; 6. kasteel; 7. geest; 8. Middelburg; 9. Torenburg; 10. Luttik Oudorp; 11. Mient; 12. Koningsweg; 13. Langestraat; 14. Ritsevoort; 15. Westerweg; 16. Heereweg (in de Nieuwpoort); 17. Nieuwburg. J/KOOp MEE3 Tijdens de uitreiking van het eerste exemplaar van de Kroniek van Oudorp 2008, in juni van het vorige jaar, had hij hei al beloofd: wethouder Nico van Alsem geest zou zich inzetten bij het college van B&W om de naam Oudorp weer op de plaatsnaamborden te krijgen. En wat een politieke daadkracht: in november 2008 kon hij tijdens de buurtavond in zorgcentrum de Oldenburgh reeds het eerste bord overhandigen aan Stichting Historisch Oudorp. Ook op deze plaats spreken wij onze dank uit aan de gemeente Alkmaar en in het bijzonder aan wethouder Alsemgeest. Ons is verder door de heer Bangert te kennen gegeven dat de subsidieaanvraag van Stichting Historisch Oudorp met ingang van 2010 in behandeling genomen wordt. Ais dit gegeven met dezelfde voortvarendheid wordt aangepakt mogen we zeker niet klagen. In het wapen van Oudorp staan zoals u weet drie roosjes. Deze staan voor de oorspronkelijke gemeenten Oudorp, Koedijk en Sint Pancras. Dit blazoen is op 15 juli 1818 door de Hoge Raad van Adel bevestigd. Om onze historische roots te kunnen bundelen heeft Stichting Historisch Oudorp de intentie uitgesproken om te gaan samenwerken met de historische verenigingen van Koedijk en Sint Pancras. Als eerste stap willen wij samen een jaarlijkse krant uitgeven en die huis aan huis verspreiden in de drie gemeentes. Geen fusie van de drie verenigingen dus, maar we gaan kijken waar we elkaar kunnen helpen. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Soms gaat er in de opmaak van de Kroniek wel eens wat mis. In onze pogingen Oudorp op alle mogelijke wijzen op de kaart te zetten ontbrak er vorig jaar iets. In het artikel 'De aanhouder wint', van Annie Stierp-Impink, werd bijgaand kaartje geplaatst zonder de titels bij de nummers. Ik wens u veel leesplezier bij weer een aantal hoofdstukken uit de geschiedenis van Oudorp. Peter Groot 6 Kronlekvan Oudorp iuni 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 6