if Dick Veel Silcliiinjt W IlLBlurisch* On dorp Men kreeg van de gemeenteraad van Oudorp nog een stuk land aangeboden nabij de Kippenbrug, maar Cees Smit en de andere vrijwilligers wilden graag in de buurt van het Ooievaarsnest blijven. Zeven jaar later (1966) koopt de gemeente Oudorp de boerderij van de heer Reitsma aan de Munnikenweg. Wethouder Visser, tevens voorzitter van de OKB, claimt met succes de bestemming van zowel de boerderij als het daar het dichtbij gelegen land voor de speeltuin. De vrijwilligers konden aldus vanuit helemaal niets met de opbouw beginnen. In de oude boerderij werden meteen weer de clubavonden georganiseerd, ondanks dat in die winter de sneeuw nog door de spleten in het dak naar binnen waaide. Later vond overigens ook nog jarenlang de judoclub Randers onderdak in de boerderij. Men kreeg een aardige Oudorpse subsidie (50% van de contributies), maar toen een verzoek om subsidie aan de gemeente Alkmaar werd afgewezen, werd de Alkmaarse jeugd (uit de nabijgelegen Rekerbuurt) resoluut de toegang geweigerd. Gelukkig werd deze beslissing een jaar later, toen Rekerbuurters tot het bestuur en vrijwilligersleger toetraden, weer snel teruggedraaid. Twee volle jaren hadden de vrijwiligers nodig om er een veilige en representatieve speeltuin van te maken. Cees Smit herinnert zich nog glimlachend het ophalen met de vrachtwagen van de oude draaimolen uit Heiloo die qua gewicht niet paste bij de toelaatbare asbelasting, maar gelukkig werd kreunend en piepend de poort van de OKB bereikt, voor het tweede leven van de draaimolen. Op 6 april 1968 verrichtte burgemeester Kok dan de officiële opening en kon de speeltuin uitgroeien tot de mooiste door vrijwilligers in stand gehouden speeltuin van Alkmaar en verre omgeving. Het werk hieraan is nooit af. Telkens moest er weer wat gerepareerd of vervangen worden. Gelukkig heeft de OKB ongeveer 1000 betalende leden, daarnaast wordt een bescheiden entree geheven en draagt ook de gemeente Alkmaar bij. De meest aansprekende bron van inkomsten is echter het inzamelen van oud papier. Eerst met een beschikbaar gestelde wagen van de firma Bloothooft en tegenwoordig moet men het vooral hebben van ingebracht papier in de verzamelcontainer op het eigen terrein aan de Munnikenweg. In 1992 werd de speeltuinvereniging min of meer voor het blok gezet door de gemeente Alkmaar, waarbij de eis tot volledige overname van de boerderij door de OKB de insteek was. Na vijf jaar touwtrekken was het dan zover en werd de boerderij eigendom van de OKB, waarna Cees Smit en zijn collega- vrijwilligers de financiële handdruk van de gemeente in arbeid konden omzetten en de boerderij met diverse bijdragen van buitenaf worden gerenoveerd Teleurgesteld praat Smit over die keren dat er zinloze inbraken en vernielingen plaatsvonden in hun boerderij waardoor vele uren vrijwilligerswerk teniet werd gedaan, maar hij begint weer te glimmen als hij het heeft over die ene keer. Na nachten posten samen met Steef Visser konden ze een inbrekend sujet in de kraag vatten welk daarbij enige bijkomende schade opliep. "O ja, als je nou toch wat schrijft, zet er dan meteen bij dat we altijd wel vrijwilligers kunnen gebruiken", zo voegt Cees me bij het afscheid toe. Bij deze dus! Bij het weggaan zie ik de vrijwilligers al weer druk in de weer om de speeltuin gereed te maken voor de traditionele opening op paaszaterdag. En inderdaad, het staat er allemaal weer prachtig bij. Op dat moment zal het grote werk voor dit jaar voor de onderhoudsploeg er op zitten. En dan heeft het koninklijk onderscheiden erelid van de OKB met zijn vrouw weer tijd voor hun plekje op de camping in Friesland. M 40 Kroniekvan Oudorp juni 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 40