if Colofon Kroniek van Oudorp is een uitgave van Stichting Historisch Oudorp Stichting Historisch Oudorp is lid van de Hollandse Historische Vereniging Correspondentieadres: De Vuijk 6 1829 AR Oudorp Tel. (072) 5123278 Bestuur: Peter Groot, voorzitter Tammo Udema, secrpenningmeester Joop Duinmeijer Jan de Moei Ton Smit Annie Stierp-Impink Freek van der Veen Pieter van Wigcheren Vormgeving en opmaak: Marije van der Veen Druk: Drukxpress, Oudorp Het opgenomen beeldmateriaal is beschikbaar gesteld. De beeldrechten berusten bij de rechthebbenden. Deze zijn de uitgevers beschikbaar gesteld, vrij van rechten. Waarvoor onze dank. Contributie: Stichting Historisch Oudorp bedraagt minimaal 7,50 per jaar. Bankrelatie: Rabobank Oudorp, rekeningnummer: 11.49.95.699. Bij overmaking van contributie, dit a.u.b. doen onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats. Stichting V HlrttfiiKlil Opdorp 4 Kroniekvan Oudorp iuni 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 4