Ai Stichting V Hljitnritch i Oudorp We besloten de huidige VUT-ter eens op te zoeken en wel op eigen terrein, tijdens de winterstop. Op een sombere zaterdagochtend is een aantal vrijwilligers om 10 uur aan het werk als ik langs kom. Het gras moet worden hersteld voor het nieuwe seizoen en Cees is, op klompen met plankjes eronder, net bezig de uitgerolde grasmatten vlak te lopen. Rond de toestellen zelfheeft het gras al concurrentie gekregen van kunstgras met onderliggende demplaag, als gevolg van de moderne regelgeving. "Het leggen daarvan is specialistenwerk en daarvoor hebben we een vaste firma uit Brabant die dat keurig voor ons regelt", aldus Cees. Tien uur is ook juist koppiestijd en we gaan naar binnen. De koffie van de OKB in de opgeknapte boerderij, die als clubhuis van de vereniging dient, smaakt uitstekend. Bij mijn vraag gaan de gedachten terug naar vroeger, toen in het begin van de jaren '50 de speeltuin werd opgericht met een maximum aan zelfwerkzaamheid. Bedrijven werd gevraagd om materiaal ter beschikking te stellen en daarvan werden dan weer door de vrijwilligers speeltoestellen gebouwd. Een mooi voorbeeld daarvan was de schommelstelling, gemaakt van oude telefoonpalen, die jaarlijks met carbolineum werden behandeld. Lachend vertelt Cees over die keer dat men daar te laat aan dacht en dat de palen vlak voor de jaarlijkse opening alsnog werden behandeld. Zodoende was de droogtijd te kort, zodat elk kind met bruine handen en bevlekte kleren als herinnering aan een middagje OKB weer huiswaarts keerde. De verhuizing In 1955 legde de voetbalclub De Randers het loodje en de eigenaar van het terrein, dat het aan die club én de OKB verhuurde, ontwikkelde met de gemeente Oudorp ideëen over een andere bestemming van de grond, namelijk huizenbouw. Door die onzekerheid werd er nauwelijks meer geïnvesteerd in speelwerktuigen en vernielingen deden de rest. In 1959 raakte de vereniging in de slaapstand nadat de nog bruikbare spullen waren opgeslagen en de glijbaan was uitgeleend aan de speeltuin in Sint Pancras. In de oude speeltuin bij de Roerdompstraat had men van kisten en kratten van de firma Eriks een eigen clubgebouwtje gemaakt. Hier werd het hele jaar door gebruik van gemaakt voor de clubmiddagen en —avonden. In het begin was er door de week elke avond clubavond, waarop de kinderen werden bezig gehouden met knutselen en andere activiteiten. Later werd dit geconcentreerd op de woensdagmiddag en -avond en zo bestaat dit fenomeen nog tot op de dag van vandaag, tot groot plezier van de Oudorpse- en Alkmaarse kinderen. In het oude clubgebouw werden zelfs bruiloften gegeven. De Sinterklaasfeesten De Sinterklaasvieringen zijn niet meer weg te denken binnen de OKB. Hoe internationaal de OKB was, bleek toen men voor het eerste Sinterklaasfeest nog op zoek was naar een Zwarte Piet. Een verenigingslid zou er wel voor zorgen en kwam aanzetten met een Poolse kennis die nauwelijks Nederlands sprak en verstond maar die het zo schitterend vond dat hij het wel een jaar of vijf lang heeft gedaan. Op de eerste locatie kon men niet alle kinderen herbergen, maar gelukkig konden ze terecht in de kantine van chocoladefabriek Ringers aan de Noorderkade. Na de verhuizing naar de Munnikenweg bleek de beschikbare ruimte al gauw weer te klein. Gelukkig vond men onderdak in de aula van de Middelburgschool aan de Merwedestraat. Dat verliep een aantal jaren tot volle tevredenheid, totdat de gemeente Alkmaar het de school verbood om de ruimte nog langer te verhuren aan de vrijwilligers van de speeltuin. Van zo'n actie van de gemeente word je natuurlijk niet erg vrolijk. Vervolgens werd de zaal van de boerderij daarvoor weer gebruikt, totdat de brandweer daar een stokje voor stak, omdat er teveel kinderen in de ruimte aanwezig waren. Weer moest men op zoek naar een andere gelegenheid en die werd gevonden in de sporthal aan de Maasstraat. NeL voordat daar voor de tweede keer het feest zou worden gevierd, werd die echter in brand gestoken. Gelukkig werden organisatie en kinderen gastvrij onthaald in basisschool De Zeswielen aan de Munnikenweg en daar wordt het feest nog steeds gehouden. Voorzitter Steef Visser heeft een aandachtig publiek bij de opening van de eerste speeltuin Kroniek, van Oudorp ]uni 2009 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 39