Ai Speeltuinvereniging Ons Kinder Belang 40 jaar aan de Munnikenweg Stichting HittoriMiil Ourinrp De boerderij in 1968 bij de opening van de nieuwe speeltuin Als we in Oudorp spreken over dé speeltuin dan kan het alleen maar over de OKB gaan. En die letters OKB staan voor Ons Kinder belang. Er zijn weliswaar andere initiatieven geweest, zoals speeltuin De Wielden (begin jaren 70 tegenover de Nyenburg) en speelrtiinverenjging Spana (Ooiwaarnest, begin jaren '30) maar deze waren geen lang leven beschoren. De Wieken werd na een paar jaar opgeheven en van Sparta bleef alleen het idee over om te gaan voetballen, een initiatief waaruit de voetbalvereniging Oudorp, later De Randers, ontstond. De oprichting Feitelijk bestond de speeltuinverening OKB al lang voordat het terrein aan de Munnikenweg voor hen beschikbaar was en kwam zij voort uit de in juni 1945 opgerichte buurtvereniging in het Ooievaarsnest die veel activiteiten voor kinderen organiseerde. Het Ooievaarsnest was sowieso een buurt met veel gemeenschapszin en het was een grote wens van de bewoners om in de wijk een speeltuin voor de jeugd te realiseren. Helaas werd het eind jaren '40 wat kwakkelen met de buurtvereniging, maar de ideeën voor de speeltuin bleven overeind en men besloot zich 38 Kroniek van Oudorp iuni 2009 daar volledig en uitsluitend op te richten. In 1951 werd daarom de buurtvereniging opgeheven en werd in café Muizenvreugd in Alkmaar vanuit hun midden de speeltuinvereniging OKB opgericht. Een paar jaar daarvoor had voetbalclub De Randers van twee velden één veld gemaakt en zodoende was er ruimte beschikbaar om daar ook een speeltuin met eigen toegang in te richten. De toenmalige voorzitter Steef Visser (raadslid en later wethouder van Oudorp) lukte het om ook bij de gemeente Oudorp het een en ander gedaan te krijgen. Zodoende kon begin jaren vijftig de kersverse speeltuin door burgemeester Bakker van Oudorp worden geopend. Cees Smit vertelt Wie het allemaal heeft meegemaakt is Cees Smit, geboren (1946) en getogen in het Ooievaarsnest en al 43 jaar als vrijwilliger betrokken bij de OKB. Hij heeft alles, eerst als kind en later (hij was toen 20 jaar) als vrijwilliger, tot op de dag van vandaag zien gebeuren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 38