jiti Archeologisch onderzoek bij Lauwershof Stkhfinfl W m*oii*cbJ Oudorp Er valt over het archeologisch onderzoek bij Lauwershof' nog niet zo heel veel te melden. Er is namelijk nog slechts een verkenning uitgevoerd. Vanwege de bouwplannen heeft Lauwershof een archeologisch bedrijf ingehuurd om een verkenning uit te voeren naar eventuele archeologische resten op de westelijke helft van het plangebied. Gezien de ligging tussen De Terp, de oudste kerk van Oudorp, en de vindplaats van bewoningsresten uit de 9de-12de eeuw in de bouwput van Lauwershof uit 1994, was de kans op vondsten groot. De firma BAAC heeft dit proefsleuven-onderzoek uitgevoerd op 2 en 3 december 2008. Er bleken inderdaad sporen van waterputten en waterlopen aanwezig en ook enkele paalsporen van houten bouwwerken, globaal te dateren van de 1lde- 12de tot de 15de eeuw. Een van de waterlopen is bijzonder interessant, omdat deze maar liefst 14 meter breed was en er in de vulling onder andere wat 14de-15de eeuws aardewerk werd gevonden, maar ook tufsteenpuin. Deze waterloop liep van origine waarschijnlijk verder naar het westen, naar het Zwijnsmeer. Een deel ervan staat nog op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560. Naar aanleiding van deze vondst is afgesproken dat het hele westelijke terrein opgegraven zal worden. Het onderzoek zal nog dit voorjaar (2009) plaatsvinden. Wordt dus vervolgd. M Peter Bitter, stadsarcheoloog (Afdeling monumentenzorg en archeologie van de gemeente Alkmaar) Kroniek van Oudorp juni 2009 - 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 37