if Stldttfni m QUtaiixdtl Outlorp Op donderdagavond 24 juni kwam legeraalmoezenier kapitein Cools uit Amsterdam naar café 'Rust Wat' van de heer H. Forrer, aan de Bovenweg in St. Pancras. Kapitein Cools sprak daar over 'Onze jongens in Indië'De avond was bedoeld voor ouders, verloofden van de Indiëgangers en andere belangstellenden. De toegang was vrij, maar een kleine bijdrage voor het Thuisfront- werk, na afloop, was uiteraard welkom. Voor hetzelfde goede doel zou een voetbalwedstrijd gespeeld worden tussen het Thuisfront (met het onderwijzend personeel) tegen een elftal van voetbalclub Kolping Boys. Tijdens de gewone voetbalwedstrijden werd er ook gecollecteerd voor het Thuisfront. Toen het merendeel van de jongens weer thuis was, naderde voor het Thuisfront het einde van het bestaan. Daarvoor werd weer een revue samengesteld, die 24 oktober 1949 in het Verenigingsgebouw van de parochie werd gespeeld onder de naam 'Alles in de doofpot'. Tot hilariteit van de propvolle zaal werden tijdens het spel alle attributen die het Thuisfront had vergaard letterlijk in de doofpot gedeponeerd. Het spel was uit. Zelfs meester Sprinkhuizen werd in de doofpot gezet. Na afloop was het een gezellig samenzijn met bal na. De vloer werd voor de gelegenheid met kaarsvet ingesmeerd om heerlijk te kunnen dansen. In 1949 bleef de club ook actief. Op 24 Februari besprak men plannen voor een voetbaltoernooi tussen Kolping Boys, Vrone en de Randers onder het motto 'Een pakket voor alle jongens binnen de grenzen van de parochies die door die verenigingen bestreken worden'. Geschatte opbrengst 200 gulden. Niemand had bezwaar. En op 10 juli was er weer een speldjes- dag. Gezamenlijk reisjes maken De onderlinge band die in de club ontstond maakte dat zij regelmatig met elkaar vertier zochten door gezamenlijk uit te gaan. Ook nadat het Thuisfront haar bestaansrecht had verloren. De club ging een dagje uit varen. Theo de Goede kon voor een schuit zorgen. Het doel, namelijk op excursie gaan in de grote stad Amsterdam was heel aantrekkelijk -evenals naar Arnhem gaan. Maar een fietstocht naar het putje van Apeldoorn, daar draaiden ze hun hand niet voor om. Het waren geslaagde dagen met veel plezierige herinneringen. De terugkeer van de jongens, die intussen waren gevormd tot stoere kerels, was telkens een groot feest in het dorp. De muziek vereniging 'Excelsior' bracht een aubade aan het ouderlijk huis dat werd versierd. Dat was een ere taak voor de buren. Iedere keer was het een blij weerzien, waarbij alle leden van het Thuisfront aanwezig waren. Op 20 november 1992 werd een reünie gehouden in het Dorphuis aan de Meidoornlaan voor alle leden van Thuisfront. Het was een gezellige dag met voor velen een blij weerzien. U Annie Stierp-Impink Met dank aan de dames Rie de Reus-de Moei, Sjaan van der Gragt-Groen, Jo Molenaar-Bijpost, voor alle informatie en Jan de Reus voor de foto's. 36 Kroniek van Oudorp iuni 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 36