ij ïiichring V Hiïtoriichl Otiilurp Het dubbeldames kwartet; v. I. n. r. Annie Kieft, Tiny Meijering, Gerard van de Gragt, Jo Bijpost, Annie Hes, Gré de Koning, Sjaan Groen, Rie de Moei, De club van het Thuisfront had goede talenten in huis. Met die talenten stelden zij een Cabaret-Revue samen genaamd: 'Hallo? met Soerabaja?' In zeer korte tijd speelden zij het klaar met zelfgemaakte liedjes, vaak door de heer Sprinkhuizen geschreven, tot een uitvoering te komen. Deze uitvoering werd gespeeld in het Verenigingsgebouw van de Parochie op 1 en 2 januari 1948. De optredens werden verzorgd door clubleden die het 'Duo Mi-jo', 'De Comedian Stars' en het dubbeldames kwartet 'Harten Acht' vormden. Jo Admiraal begeleidde het geheel op de piano. De kleding werd zelf gemaakt van stof of crêpepapier. De geluidsinstallatie verzorgde de firma Ypma. De entree bedroeg 1,25. En er was natuurlijk een verloting in de pauze, met fraaie prijzen. Het was - ook financieel - een geslaagde avond. De baten waren voor het goede doel bestemd, namelijk pakjes sturen naar de jongens uit ons eigen dorp om hen het leven in Indië wat aangenamer te maken. De inhoud van een van de eerste pakjes bestond voor de soldaten in Indië uit een grammofoonplaat, met daarop de stemmen van hun ouders. De opnames werden gemaakt bij de firma Cornelissen in de Boterstraat te Alkmaar. Verder zat er de Echo in en verder de nodige sigaretten, toiletartikelen en scheerzeep. Ook leeswerk, zoals opgehaalde tijdschriften uit de parochie en een persoonlijk abonnement op 'Salvo', een soldatentijdschrift. Uiteindelijk vielen dit blad en 'Lichtspoor' niet erg in de smaak bij de jongens. Beide bladen werden te militaristisch gevonden. Daarvoor in de plaats wilde men liever het blad 'Karakter' en/of 'Lichtflitsen' meesturen. Het jaar 1948 was een druk voor de club. Het huwelijksfeest van de heer Sprinkhuizen werd op 3 mei gevierd. Aan het diner zaten alle thuisfront medewerkers aan. Dat vroeg de nodige voorbereiding van het Thuisfrontcomité, want er moest natuurlijk worden opgetreden. In een brief aan de jongens in Indië deed de heer Nuyens uitgebreid verslag van de festiviteiten rond het huwelijk. Hij maakte tevens gewag van zijn, op die dag geboren, zoon André. Helaas vermeldde hij de datum niet. Op 21 juni, de zogenaamde speldjesdag, werd een collecte gehouden. Van de opbrengst was twintig procent voor de plaatselijke kas bestemd en van de rest van het geld stichtte het hoofdbureau van het Thuisfront Militaire tehuizen en kerkjes en werd een deel van het geld gebruikt voor het (levens)onderhoud van de aalmoezeniers. Op een zondag in juni werden de foto's van alle jongens, die in Indië vertoefden, tijdens het lof's middags opgehangen in de hal van de St. Laurentiuskerk. Kroniek van Oudorp juni 2009 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 35