Ai Het Katholiek Thuisfront in Oudorp Stichting V «litofitih1 Oudarji Foto van alle medewerkers aan die avond. V.Ln.r. voorste rij: Rie de Moei, Annie Hes, Gerard van de Gragt. Tweede rij: Meester Sprinkhuizen, Annie KJeft, Tiny Meijering, Jo Bijpost, Jan Stoop (met pet), Gcê de Koning, Sjaan Groen, Niek Mul, l>é Blom. Derde rij: Theo Buis, jannie Bloodhoofd, Co van Wondere, Bets Blom, Jo Admiraal, Cor de Reus, Meester Nuijens, Theo de Goede. Na de Japanse bezetting van Nederlands Indië, die in 1945 wordt beëindigd, riepen de nationalisten onder leiding van Kusno Sosrodihardjo (ook wel Ahmed) Sukarno (1901-1970) en Mohammed Hatta (1902-1980) op 17 augustus 1945 de Indonesische onafhankelijkheid uit. Wat is er aan vooraf gegaan? Dë Indonesische onafhankelijkheidsuuilog duurde van 1 945 tót 1949 en was in volle gang. Voor Nederland was het loslaten van de 'Gordel van Smaragd ondenkbaar. Het overzeese gebiedsdeel, dat formeel nog onder Nederlands bestuur stond, verkeerde in chaos. Het kabinet Drees bracht zo snel mogelijk een militaire macht op de been. Die troepenmacht werd naar Indië verscheept. In maart 1946 zetten de eerste troepen voet aan land om er Recht en Veiligheid' te brengen. In totaal werden zo'n 100.000 man naar de Oost gestuurd in de loop van de twee politionele acties, die vier jaar duurden. Van deze soldaten waren 33 uit Oudorp afkomstig. Zij werden opgeroepen om in Indië hun dienstplicht te vervullen. Om het contact met deze mannen te onderhouden werd in Oudorp het Katholiek Thuisfront opgericht. Dat was in november 1947 en stond onder de bezielende leiding van kapelaan J.L. van Kesteren. De volgende dienstplichtigen werden opgeroepen om naar Indië te gaan: J. de Reus, L.J.W. van Santen, A. Bakker, J.C. Smit, Bijpost, W. Hoogenboom, A. van Santen, S.S. Commandeur. A. Commandeur, Wester, W. Broersen, P, Pronk, C. Prins, J. de Goede, J. Oud, J.P. Wester, J.S. Kunst, C. Wortel, N. Suydam, C.N. Koning, H.I. Brammer, J. Dekker, Th. Wijte, P. Admiraal, J.C. Frederiks, C. Oud, J. Balvers, H. Bleyendaal, P Wester, Br. Van Etten, G. v.d. Hurk, M. Huyberts, Fr. Kunst, P.J. van de Gragt. KRONIEK VAN OUDORP |UNI 2009 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 33