Afbeelding verwoeste toren, door G.B. ten Berge, 1866 PASTOORS VOOR DE REFORMATIE -1314 Theodorus de Oue overl. 1314 -1323 Theodorus, Presbiter; -133H Wilhelmus, Presbiter; -29 mei 1343 overl. Derk priester in Oudorp; -21 mei 1387 overl. Willem, genaamd onze priester van Oudorp; -Voor 1407 Hugo Gerritszoon; -1413 overl. Theodorus; -1413 pastoor Theodorus, iets later Theodorus-Hugo, Gerardi, Dirk Claasz Niclaas van Alkmaar, -1433 Joannes van Adrichem -1463 Tlieodorus Ni colaas -1467 Diderik Klaaszoon; capellanv gesticht; -Voor IS 12 Niklaas van Alkmaar; -IS 12 Evert Roving beschouwend Theoloog; -1S13 Everardus Rodeneck; -1312-1S22 pastoor Piet; -IS 14 Vincent Bartholomeus Niklaaszoon;31 j -1463 pastoor Theodorus Nicolaasz -1 3 SO Gerrit Ramp; -1 S71 Andries Cornelisse (A. Nordems) pastoor te Oudorp, Bisschoppelijk commissaris te Alkmaar. Heer Andries, overl. te Amsterdam, begraven 16-10-1373. I Archiefgroep St. Laurentius Parochie Oudorp Bronnen 1- Parochie Archief Oudorp: Liber Memoriaal Register 2- Renkumsverhand: Zie "De gesloopte toren van de kerk dei- Hervormde Gemeente. 3- Oud Archief Oudorp inv. 6261 in Regionaal Archief Alkmaar 4- Collectie Aanwinsten inv. 33 in Regionaal Archief Alkmaar H.J.G. van Baaien; "Aan mijne parochianen. Ter gelegenheid van het SO jarig bestaanfeest der parochiekerk van de H. Laurentius te Oudorp". Deze namen zijn terug te vinden in de volgende bronnen. Het Parochiearchief, Bijdrage Bisschoppelijkarchief Haarlem, Een uitgebreid artikel van een onbekende schrijver in het NH Dagblad van 1932. Pastoor Voets; "Springlevend Oudorp Pastoor H.G. van Baaren; "Aan mijne parochianen". 32 KllONIfk VAN OU DO [II1 IIJNI 201.19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 32