De eerste eeuwen van de rooms-katholieke kerk in Oudorp Een Engelse monnik, genaamd Willibrordus, stak in het jaar 690 met zijn metgezellen de Noordzee over om het katholieke geloof dat hem door zijn voorouders is bijgebracht, in het gebied dat nu Nederland heet, te verkondigen. Hij was de stichter van de eerste kerken in Noord-Holland, onder andere die in Heiloo en Petten. Die eerste kapellen en kerkjes werden meestal gebouwd op of nabij de oude 'heidense' offerplaatsen. In Oudorp was de meest geschikte plaats voor kerkenbouw het hoogste deel van de zandrug waarop Oudorp ontstond. Een veilige plek, beschermd tegen de watervloeden die in het verleden nogal eens voorkwamen. Dat is de plek waar nog steeds een kerkgebouw staat, dat nu De Terp wordt genoemd. De eerste kerk ca. 950 De katholieke kerkgemeenschap te Oudorp dateert van ongeveer 950 na Christus. De latere opvolgers van Willibrord stichtten in Oudorp op die plek de eerste kerk. In het 'Liber Memoriaal Register' van de Laurentiusparochie wordt hiervan melding gemaakt met de woorden: De eerste kapel of kerk zou aan de H. Willibrordus zijn gewijd en zou vóór de negende eeuw hebben bestaan. In de negende of tiende eeuw werd St. Laurentius de patroon van de parochiegemeenschap en is sedertdien als 'patrinus loei' (patroon van de plaatselijke kerk) vereerd te Oudorp1. Tweede kerk In de tiende eeuw werd de kerk vervangen door een groter gebouw met twee zijaltaren, gebouwd in de stijl die voorafging aan de Romaanse. De ouderdom van het gebouw werd gestaafd door de tufsteen. Het verband van balken en spanten duidde op gelijkvormigheid met een kerk uit dat tijdvak in Renkum, ook wel het Renkums-verband genoemd2. Deze kerk werd toegewijd aan de H. Laurentius. Kroniek.van Oudorp juni 2009 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 29