Aï Stichting W Ubtüriichl Oudorp Anna Geertmida van der Paauw was getrouwd met Cornelis Heineken. Zij was eerder gehuwd met de heer Schumacher, die ambachtsheer van Oudorp was. De laatste verwierf de titel van zijn vader. Schumacher sr. had de titel en de rechten gekocht. H.J. Scholten schilderde het portret in 1853, Van dit schilderij hangt ook een kopie in de brouwerij van Heineken opwerpt tot secretaris van Oudorp als deze gemeente weer zelfstandig wordt. Hij meldt fijntjes dat de gemeente vrijwel schuldenvrij is, dit in tegenstelling tot Sint Pancras dat een grote schuld in de boeken had staan. Bakker heeft overigens ook nog connecties met het Alkmaarse Oude Mannenhuis. Want in zijn brief tot aanbeveling van zichzelf doet hij daarvan gewag. Inmiddels is er ook een onderwijzer, voorzanger, coster en doodgraver benoemd door de kerkelijke autoriteiten. De heer Waiboer zal zich in de komende jaren tot een zeer gewaardeerde notabele van het dorp ontwikkelen. In 1816 krijgt de Ambachtsvrouwe weer meer macht. Waiboer meldt haar dat de zelfstandigheid van Oudorp weldra weer hersteld zal worden. Hij is door de Alkmaarders alvast benoemd tot Schout en secretaris van Oudorp, alsmede tot ontvanger van dijk-, sluis- en molengelden te Oudorp. Een jaar later weet hij ook nog het ambt van gemeenteontvanger aan zich te binden. En Bakker..., hij trachtte nog steeds bij de Ambachtvrouwe in een goed blaadje te komen. In 1838 trouwt mevrouw A.G. Schumacher-Van der Paauw met de heer C. Heineken, koopman te Amsterdam. Heineken hield zich toen nog niet bezig met het brouwen van bier, maar met de handel in tabak. De laatste gaat zich stevig bemoeien met de gang van zaken in de kleine poldergemeente. Hij was het oneens met de opeenstapeling van functies bij een persoon. Maar die trend diende zich ook al landelijk aan. Dat was voor Waiboer desastreus, immers die man was rijk geworden van alle emolumenten die zijn veelheid aan functies hem had geboden. Heineken kreeg dus te maken met het splitsen van de functies en het benoemen van nieuwe functionarissen. Beslommeringen die een aantal jaren zijn aandacht vergden. In die jaren krijgen de katholieken wat meer ruimte en weet pastoor Houbraken van Oudorp zijn protégé Dirk Blom naar voren te schuiven als kandidaat voor het burgemeestersambt. Hij had daarbij handig de familie Heineken voor zijn karretje gespannen. Binnen het dorp viel de roomse burgemeester minder goed. Overigens gaan in het midden van de 19e eeuw de twisten tussen de regenten van het Alkmaarse Oude mannenhuis en de gemeente Oudorp over de verschillende benoemingen onverminderd door. De dading van 1748 is dan helemaal niet meer in beeld en alles wordt dunnetjes overgedaan. Ook de rechtmatigheid van de leen wordt weer ter discussie gesteld. Heineken vindt dat hij niet kan besluiten over de heerlijke rechten van zijn (pleeg)zoon J.G. Schumacher. Uiteindelijk zullen de heerlijke rechten worden afgeschaft. De titel blijft echter wel bestaan, maar zonder verdere (politieke) inhoud. B Pieter van Wigcheren KRONIEK VAN OUDORP |IJNI 200V 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 23