ij De heerlijkheid Oudorp en de familie Heineken S tl t'li (lu u Oudorp De vader van de grondlegger van de Heinekenbrouwerij was de heer C. Heineken. Hendrik Jacobus Scholten uit Amsterdam schilderde het doek in 1858. Het origineel hangt tn het hol ding kantoor en een kopie in de brouwerij. Al generaties lang is de familie Heineken Ambachtsheer van Oudorp. Thans is 'Ambachtsheer' een eretitel waaraan geen enkel bestuurlijk of financiëel recht kan worden ontleend. Dat was in vroeger tijden wel anders. Toen had de Ambachtsheer tal van rechten, die ook nog de nodige duiten konden opleveren. Immers, de benoeming van ambtenaren en predikanten was niet alleen voor de bedienaars van het ambt zeer lucratief, maar ook voor de Ambachtsheer, die van zijn 'beambten' ook nog een betaling vorderde. Niet zo gek als het lijkt, maar dit wat later in dit verhaal. Eerst even een stukje geschiedenis, van vóór de Heineken periode. Ook hierbij gaat het om (gebrek aan) geld en macht. Dat blijkt uit het feit dat de Staten van Holland als eigenaar van vele heerlijke rechten deze in de verkoop deden aan de hoogste bieder. Dat gebeurde ook met de rechten van het ambacht Oudorp. De Staten van Holland waren rond 1730 eigenaar van deze 'heerlijke rechten' over Oudorp. Het recht van Ambachtsheer werd in dat jaar te Kroniek van Oudorp juni 2009 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 21