Ai Slfcfatiitj S Iliiloriïcli i Ö&dQrp De sleutel van de stad Alkmaar Hillebrand Schilder, die tijdens het carnavalsweekend als Prins Rembrandt van de Oetlappers door het leven ging, had een ruimte in de fustloods van de Alkmaarse veiling geregeld, om daar aan een praalwagen van de Oetlappers te bouwen. Binnen de A.C.V. werd er jaarlijks tijdens het Prinsenbal een Prins verkiezing uitgeschreven. Alle Alkmaarse prinsen maakten kans om Prins van Alkmaar te worden. Rembrandt van de Oetlappers heeft twee maal de eer gehad om de grote houten sleutel van de stad Alkmaar uit handen van de burgemeester te ontvangen. Om tijdens het carnaval de scepter over de stad te zwaaien. Ook Prins Adriaan uit Oudorp is die eer in 1984 te beurt gevallen. Naast de genoemde Prinsen waren ook Cornelis, Diederik en Bachus Jan, namen die zich aan de Oetlappers als Prins hadden verbonden Maar naast het feesten werd ook veel aandacht besteed aan die dorpelingen, die zich jaren hadden ingezet voor diverse activiteiten binnen de Oudorpse gemeenschap. Het werk achter de schermen binnen de vereniging heeft voor veel mensen heel veel vrije uren gekost. Bij het verlaten van de vereniging werd dan ook vaak een oorkonde uitgereikt voor hun werk en grote inzet. Niet alleen binnen de carnavalsvereniging werden oorkondes uitgereikt, ook medeburgers die voor de Oudorpse gemeenschap hun meestal jarenlange inzet hadden getoond, werden door de Prins van de Oetlappers hoogst persoonlijk van een oorkonde voorzien en bedankt voor hun bewezen diensten. Eind jaren tachtig liep echter het animo voor de vereniging sterk terug en zijn de Oetlappers in 1990 helaas opgehouden te bestaan. Veel leden die ooit de Raad van Elf der Oetlappers hebben bemand, zullen soms met weemoed terugdenken aan de roerige tijd die zij in de Oetlappers hebben meegemaakt. De herinnering blijft bestaan aan een kleurrijke vereniging, welke in zijn glorietijd de Oudorpse gemeenschap veel mooie uren heeft bezorgd. M Joop Duinmeijer programmablad 1986 20 Kroniek van Oudorp juni 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 20