A"ï Oetlappers feesten in Oudorpse leut-bunker J Stichting W Hi»tnriichl Oudurj' gekostumeerd bal. Piet van Alphen probeerde als tweede prins de Oetlappers te overtuigen, dat men zich ook buiten de muren van de Leutbunker moest laten zien, maar kon geen meerderheid in de club bij elkaar krijgen om dit te verwezelijken. Uiteindelijk werd onder leiding van Louis de derde (Hans van Veen) de stap naar buiten gezet en werd er een kindercarnavalsoptocht georganiseerd. Half jaren zeventig werd er ook een jeugdraad gekozen met eigen Prins en Prinses, die samen met de raad van Elf de gekostumeerde kinderoptocht begeleidde. Een aantal van deze jeugdleden waren vanzelfsprekend kinderen van gerenommeerde Oetlappers, dus het carnaval vieren was hun met de paplepel ingegoten. Deze jeugd en Raad van Elf vermaakten de kinderen in de optocht en toog door tal van straten van Oudorp richting bejaardencentrum de Oldenburg. Daar werd aan de bewoners, voor in de hal, een prachtige plantenbak aangeboden. Dit bezoek groeide later uit tot een carnavalsmiddag met aansluitend een bingo, waarbij alle bewoners ook nog werden verrast met een plantje. Natuurlijk gingen de bewoners, vaak met moeite maar wel enthousiast, samen met Prins en Prinses met de voetjes van de vloer. Het bezoek aan de Oldenburg werd een jaarlijks terugkerend evenement. Zo ook het bezoek van de Jeugdprins en zijn gevolg aan de lagere scholen in Oudorp waar zij de carnaval viering opluisterden. Later werd ook het Lauwershof bij de feestelijkheden betrokken en ging ook daar een delegatie van de Raad van Elf naar toe, om de bewoners een paar vrolijke uurtjes te bezorgen. Inmiddels bestonden de inkomsten, buiten entree en garderobe, uit betalingen van lidmaatschaps- en donateurskaarten. Maar ook een tombola deed de kas aardig spekken. Steken en handschoenen werden aangeschaft en Richard Shirman, zelf ook een fanatiek Oetlapper en maker van de eerste serie capes, leverde de stof voor de nieuwe. Een aantal dames, meestal echtgenotes van Oetlappers, werd benaderd om van de stof een elftal mooie capes in elkaar te zetten. De Oetlappers groeiden uit tot een vereniging, die tot over de dorpsgrenzen bekendheid kreeg. Raambiljetten werden gedrukt en bij de plaatselijke middenstand voor de winkelramen gehangen en zelfs een compleet programmaboekje, gesponsord door dezelfde middenstand, werd jaarlijks aan de leden en donateurs uitgereikt. t OUDORP Voot lit OutSorpte eet tippen broken w«r drukke tijden aan. VooriJ voor het weekeinde *wan er een nnnu) ntlivi lel lelt op hel pro gramma die het nddifc luiten eisen van Print Remlirnnd en rijn read van «II. Zuitrda; 13 februari wcikl men allcr- cent mee aan de grote middagoptocht m de Alkmawie hintverutad. Een «uil - viton vnn Itet ACV,overkoepelend orgaan vande A Ikmaa ree verenigingen waartoe de Oudurpen ook wurden ge- ickend l®1 etriHitftti Mceremi^Te^gnindióot diieofeert plaaK onder leiding van tic ntiuie Ma ker.' Zondag 14 februari moeten de Oettap- pert alweer vroeg uit de veren, wanl om 14,30 uur wordt de raad ven elf in het bejaarde li te hulk Oldenburg ver wacht. Met de toe wo (Vers wordt ton ge zellige middag gevierd me! ondermeer bingo. Maandag 15 lebruun sWat dc Lauwertholpp hel programma, terwijl ■i avonds in tie LouLhunljer eett. ver kleed bajwugdt gehouden irict muziek van flair. Aanvang20:3(1,liur. Voorde orgineelste curtlavjlwuifi'. in een leuke prijs beschikbaar. Dinsdag is alweer de laatite avond, opnieuw bi de Ueutbun kermet de formatie Flair. dv™ Nadat Piet Stoop een jaar als Prins Louis de vierde over de Oetlappers de scepter zwaaide, kwam onder Prins Graaf Floris van Naef tot Spaek, een uitnodiging uit de Goorn om daar met de plaatselijke dorpelingen het carnavalsfeest te vieren. De Oetlappers kregen de smaak te pakken en een uitwisseling met diverse carnavalsverenigingen was een feit. Van de Goorn tot de Roetetoeters in Sint Pancras en van Akersloot tot de Kateluten uit Kaatsheuvel. Maar ook de Kwallentrappers uit Schoorl of de Leutkneuters uit Kaatsheuvel werden bezocht of uitgenodigd, om met de Oetlappers het Prinsenbal te vieren of tijdens het carnaval een avond mee op te trekken. In 1977 pikte de trein uit Den Helder op alle stopplaatsen een carnavalsvereniging op. Zo ook de Oetlappers en togen al feestend naar de 'Zaanzotters' in Zaandam. Het was een geweldige belevenis om met zoveel carnavalsverenigingen door de straten van Zaandam te trekken. Uiteraard barstte na de optocht een geweldig feest los en werd de laatste trein naar huis nog maar net gehaald. Ondertussen hadden de Alkmaarse carnavalsverenigingen zich verenigd in de Alkmaarse Carnavals Vereniging (A.C.V.). Ook de Oetlappers waren lid van dit overkoepelend orgaan geworden. De A.C.V. organiseerde carnavalsoptochten door de straten van Alkmaar en regelde de uitwisselingen onder plaatselijke verenigingen. Kroniek van Oudorp iuni 2009 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 19