De Oetlappers Veertig jaar geleden werd er in het Oudorpse een carnavalsvereniging opgericht. Onder aanvoering van kapper Louis Steverink kreeg de biljartclub, die op dinsdagavond in café Meereboer speelde, een dubbelfunctie. Het waï Piet Mee re hoer die de leden van de biljartclub meedeelde, dat op dinsdag f3 februari 1968 et geen mogelijkheid bestond om re biljarten, 's Avonds zou er immers een carnavalsvereniging uit Alkmaar naar het dorpscafé komen, om de bloemetjes buiten te zetten. De biljarters besloten daarop dat men niet 's avonds maar 's middags hun spelletje zouden spelen. De 'Dikke dinsdag'werd na het gebruikelijke biljartje benut om even lekker na te zitten en de verrichtingen van de Raad van Elf gade te slaan. Deze activiteiten spoorden de leden aan de koppen bij elkaar te steken en onder leiding van Louis Steverink een eigen carnavalsvereniging op te zetten. In november van datzelfde jaar werd in vergadering besloten, dat de carnavalsvereniging 'De Oetlappers' zou gaan heten. Steverink werd gebombardeerd tot Prins Louis en Piet Meereboer gaf zijn medewerking met betrekking tot de feestzaal. De eerste jaren hielden De Oetlappers en daarmee ook feestend Oudorp zich voornamelijk op binnen de vier muren van de 'Leutbunker', zoals tijdens carnaval het dorpscafé werd genoemd. Cor van Wonderen was tot ver in de jaren tachtig, een van de drijfveren achter de schermen van de feestvierende Oetlappers. De activiteiten van de Raad van Elf bestonden hoofdzakelijk uit het vermaken van het publiek in de Leutbunker. Het was de gezelligheid die hoogtij vierde en als de feestgangers rond één uur of een huiswaarts waren getrokken, waren het de Oetlappers die samen met het personeel van Meereboer, de Leutbunker weer in de oude staat terugbrachten. De beloning voor dit werk werd met een koffietafel vereffend en met nog wat nagebabbel gebeurde het nogal eens, dat er weer zo'n smakelijk biertje op tafel kwam en had men niet in de gaten, dat de late uurtjes vroege uurtjes werden. Als bij sommige leden de stabiliteit wat minder dreigde te worden, werd de bakfiets van bakker Rij ser even 'gehuurd' en werden de beschonken makkers keurig met de fietstaxi in hun voortuin afgeleverd om de volgende dag weer fris en vrolijk ten tonele te verschijnen. Was een van de leden buiten het boekje van de Prins en raad gegaan, dan werd in de raad besloten om over te gaan tot het uitdrinken van de strafbeker. Dit was een kroes of beker van een halve liter, die tot de rand werd gevuld met het geelschuimend vocht en welke in een keer leeggedronken diende te worden. Het heffen van entree bij de deur en de garderobe tijdens de feestavonden bracht wat geld bij elkaar om de muziek en enkele prijzen te betalen voor de best verklede personen tijdens het 18 kronlekvan oudorp juni 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 18