Ai c De Openbare Lagere School Dick Veel SHUiiiiijt W Hbtoritdi* De openbare lagere school van Oudorp was in eerste instantie gevestigd bij het Raadhuis, aan het begin van de Herenweg. In 1906 bestond er al een openbare lagere school waarvan H. Lindeboom het hoofd was. Deze heer Lindeboom was tevens dirigent van het koor Orpheus in Alkmaar. Aan de school gaf ook mevrouw Zee les. Lindeboom zou tot 1918 hoofd van de school zijn in Oudorp en dan het stokje overgeven aan de heer Smidts, die op dat moment al zeven jaar (vanaf 1911) als gewoon onderwijzer verbonden was aan de school. Tot vrijdag 29 juli 1938, toen hij als schoolhoofd afscheid nam. Hij was toen 60 jaar oud en vervulde die functie toen 20 jaar. Op het moment van afscheid was ook zijn dochter onderwijzeres op de school. Hoofdonderwijzer Nuijens van de Katholieke jongensschool volgde Smidts op als voorzitter van de Commissie tot Wering van het Schoolverzuim. De heer Sj. van Stralen uit Groot-Schermer nam de plaats van Smidts in als schoolhoofd van de Openbare Lagere School (OLS). Op 12 mei 1938 besloot de gemeenteraad van Oudorp tot de bouw van een nieuwe OLS op 'de Mienteweid' aan de Munnikenweg, na de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De nieuwe school is in 1939 geopend en bestaat dit jaar dus precies 70 jaar. In het jaar 1938 had de rooms-katholieke Jongensschool 138 leerlingen, de katholieke Meisjesschool 158 leerlingen en de OLS 48 leerlingen. De opheffingsnorm was toen 50, zodat de school in bestaansnood verkeerde. De leerlingen van de OLS kwamen nagenoeg allemaal uit de buitengewesten van Oudorp en nauwelijks uit het dorp zelf. Door de school meer aan de buitenkant van de gemeente te situeren, verwachtte men een groter aantal leerlingen en zou men ruim boven de opheffingsnorm gaan blijven. Deze verwachting kwam ook uit. De gemeente Oudorp had eerst het plan de nieuwe school tegen het Ooievaarsnest aan te bouwen, maar dat werd door Gedeputeerde Staten niet toegestaan. De locatie aan de Munnikenweg was een mooi compromis. I 14 Kroniek van Oudorp iuni 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 14