At Klooster in Oudorp Hlitoróchl Qïidarp Ooit was in Oudorp een klooster gevestigd, het Carmelietenklooster. Nu is daar niets meer van terug te vinden. Het moet ergens tussen de Middelburg en de Nieuwburg hebben gestaan, waar precies is niet bekend. En erg lang heeft het klooster ook niet bestaan, slechts ruim honderd jaar. De korte geschiedenis van het klooster begint in 1465 als op 14 augustus van dat jaar bij paus Paulus II een verzoekschrift wordt ingediend door de prior en de broeders van het klooster in Haarlem om een klooster en kerk te mogen stichten van hun orde op Hollands grondgebied, in het bisdom Utrecht. De paters Carmelieten waren vanuit het klooster te Haarlem regelmatig op termij ntocht naar het noorden en zagen wel wat in een klooster hier waar ze veilig waren en op konden terugvallen. Nog dezelfde dag willigt de paus het verzoek in: de Carmelieten in Haarlem krijgen toestemming in Oudorp een klooster, met een kerk, te bouwen. Het bouwen van een klooster in Holland was in die tijd niet zo vanzelfsprekend, omdat zoals de annalen vermeldden, 'Holland in de vijftiende eeuw overspoeld was met kloosters'. De meeste stadsbesturen vonden het daarom niet zo nodig om een klooster te hebben, waar ze meer last dan plezier van hadden. Zij waren verantwoordelijk en in die tijd brachten de kloosters bitter weinig geld in het laadje. Het lukte ridder Aelbrecht van Raaphorst, schout van Haarlem en baljuw van Noord-Holland, om even buiten Alkmaar en vlakbij Oudorp een klooster te bouwen. Met hulp van graaf Karei de Stoute en enkele rijke giften. En zo verrees er in het jaar 1467 'buyten de stat Alcmaer tussen de sloten Nieuwborg ende Middelburg op de plaats Swaenegeest genoemt een clooster van gescoeide Carmelieten', zo leest men in een oude kroniek. Ergens anders lezen we dat het klooster is gelegen 'op het Zwaneveld bij de Monniken- brug aan den Monnikenweg'. Het lag in ieder geval aan de Mu(o)nnikenweg - de weg die door Floris V omstreeks 1288 was aangelegd, vandaar de naam - waarschijnlijk in de buurt van wat nu het Zwijnsmeertje heet. KRONIEK VAN OUDORP JUNI 200°) II

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 11