contacten mogelijk waren, de vrede getekend, gaf elke boer zonder tegenstribbelen een obool als er in zijn kudde een kali of een lam werd ge boren. En in de tijd van de oogst schonk ieder dertien hoed graan. Wie op het kerkhof van de abdij kijkt, vindt hier nog de naam van Dirk de Jonge; zo sterk voelde hij zich verbonden met Egmond dat hij hier wilde worden begraven. Dat gebeurde op 29 augustus van het haar 1323. Een rij van pastoors volgt. Van de meesten is weinig bekend gebleven. De kerk krijgt een predikant Maar dan opeens stuiten we op de naam van een predikant. De kerk gaat over van katholiek naar protestant. Dat had alles te maken met een politieke keuze die men maakte en niet een godsdienstige. Het beleg van Alkmaar in 1572 dat op 8 oktober van dat jaar zo glorieus ein digde met het weg trekken van de Spaanse troe pen betekende dat Alkmaar en de dorpen rond de stad in bezit kwamen van de protestantse Prins. Dus ook Oudorp en wel in de persoon van de gouverneur van Noord-Holland, Die- derik Sonoy. Oudorp werd dus protestant. En zo bevestigde het dorp de stelling die voor veel kerken in West-Friesland is gebruikt: 'Pastoor protestant, dorp protestant, pastoor katholiek, dorp katholiek'. Nu dus protestant, het bestuur van de kerk 'ging om' en dat betekende dat ook het kerk gebouw voor de nieuwe religie, de nieuwe leer, in gebruik moest worden genomen. Officieel kerkt er dus vanaf 1572-1 573 een protestantse gemeente in De Terp. Veel was van het kerk gebouw echter niet over. In her oorlogsgeweld tijdens het beleg van Alkmaar ging bet gro tendeels verloren. Pas in 1599 kon een nieuw kerkgebouw in gebruik worden genomen. Van de gemeente in die tijd moeten we ons niet zo heel veel voorstellen. Er was nauwelijks een gemeente, de aanhangers van de nieuwe godsdienst waren op één hand te tellen. Om de organisatie van de gemeente over te nemen, waren er doodgewoon te weinig mensen. Het evolg was dat oude bestuurders, die uiteraard atholick waren en bleven, verder gingen alsof er niets was gebeurd. Toch veranderde er wel degelijk iets: vanaf nu werd her kerkgebouw -of wat hier van over was- voor de katholieke eredienst gesloten. Maar vanwege de paar gereformeerden was het eigenlijk geen doen om er kerkdiensten te houden. Er waren trouwens niet eens voldoende predikanten beschikbaar die volgens de nieuwe religie dienst konden doen. Her gevolg was dat de kerk van Oudorp zo'n dertig jaar leeg is blijven staan. Pas in 1608 kon door de Noord-Hollandse synode voor het eerst een predikant worden benoemd. De eerste Oudorpse predikant was Aris Volkertsz. Men verzekerde hem dat hij van het werk in Oudorp voldoende rond kon komen. Al gauw moest hij erkennen: 'Maar dat kan ik niet volhouden'. Daarom kreeg hij gemeente Oterleek erbij, hier Kroniek van Oudorp 2006 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2006 | | pagina 36