3 Khonie wiek De Khonie «ek De V v*Ni [EK ONIEK Be iMONTEK HOWTEK IE KlON ÏOWIEK D NNO-J6"JJ- w? Jaargang 31 nummer 4 december 201 4 UITGAVE VAN BE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING 'HET 8 C H 14 R VI E R EI L A N D' EN BE STICHTING VRIENBEN VAN HET MUSEUM IN 'T HOUTEN HUIS

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2014 | | pagina 1