DE KRONIEK Historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer ^1 Regionaal Archief Jaargang 28 - nummer 3 - september 201 1 UITGAVE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING 'HET SCHERMEREILAND' EN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MUSEUM IN 'T HOUTEN HUIS

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 1