De kerk die bij de storm in 1612 'ter neder stort' was de kerk van Schermer, zoals cor rect op het memoriebord staat, maar fout op het informatiebord. De kerk in Scher- merhorn werd toen de (parochie) kerk van Schermer. De eerste predikant was Jan Steengraft, daarvoor de predikant in Schermer. Men noemde het de parochie kerk, uiteraard was er in 1612 sprake van een protestante kerk. Bij de afsplitsing in 1620 van Grootschermer bleef Steengraft in Schermerhorn en werd Simon Paulusz de eerste predikant in Grootschermer. In 1632 werd de kerk in Schermerhorn ver groot, maar in 1634 'cond 't niet gaen', het kerkje was te klein geworden en werd af gebroken. Daarna kwam in 1635/1636 de huidige kerk tot stand. Naar smeuïge ver halen uit de oude tijd hoef je nooit lang te zoeken. U kunt er een aantal vinden in de prachtige uitgaven over de Grote Kerk van de werkgroep Schermerhorn, onder redactie van Kitty Kampf, in 1996 gemaakt. Nog eentje erbij. Een 'famose libel' onder de zorg van de classis in Alkmaar ge plaatst, hij belooft dat hij de dienst van den dienaer in Schermerhorn niet sal steuren, maar met zijn presentie die predicatie des dienaers zal vereeren, tnachtmael met hem vredelyckzal houden. Eind goed, al goed: in 1592 werd Dierick Pietersz Cuyper beroe pen tot predikant in Uitgeest. Dit artikel is niet bedoeld om uitgebreid het totale verhaal van de historie van de kerkte beschrijven. In deel 1 van de uitgave van de werkgroep Schermerhorn en in de brochure van de kerk staat de historie uit voerig beschreven. De bedoeling is om u op te roepen om een bezoek aan de kerk te brengen en van het meer dan imposante interieur te genieten. Van de oude grafste nen en de borden. c r:~i ri ssssa» mm Lj l jm lap- Plattegrond A Memoriebord B. Hangkamer met diaconie-bord C. Ordonnantiebord D. Tien-gebodenbord E. Rouwbord F. Bord met gravenplan Het ordonnantiebord Het was in 1580, de Scher- merhorner Dierick Pietersz Cuyper werd niet toegela ten tot het examen van de classis, een examen nodig om beginnend predikant te worden (proponent). Waarom niet? Overmits hij in forma van een famose libell (een schotschrift D.M.) een lie deken heeft gemaect ende verstroyt, waar- Onze tijd kent zijn hangjongeren, maar inne hij den dienaren der kercken scheldet ook vroeger was overlast niet onbelend. voor swaere vijanden, voor buycksorgers, Bedacht moet worden dat in de zeventien voor onvruchtbare vijgebomen etc,, die men de eeuw kerkgebouwen veel frequenter zal slaen op den cop. Dierick Pietersz werd gebruikt werden dan voor kerkdiensten 51

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 7