N VERBLINT PAPIST: PRIJST HET WERK DER REFORMEERDEN De Grote Kerk in Schermerhorn 375 jaar Het ontstaan van de kerk, het memoriebord Allereerst het memoriebord. Gekozen is voor de letterlijke weergave. Het vermindert de leesbaarheid, maar verhoogt de authenticiteit dermate dat het deze keuze (hopelijk) rechtvaardigt. Het memoriebord. Boven de kerk jes van Mijzen en Schermer. Daarnaast een afbeelding die het uitzetten en heien van de huidige kerk laat zien. Verblint Papist roept sonder schijn Dat sij van al GodtsTempels sijn De Stichters: maar siet deese kerck Haer roem wat stuijt, en prijst oock twerck Der Reformeerden: Want merckt aen Wat onder tPausdom is gedaen In deese plaets,Tis lang geleen Deze tekst staat binnen in de kerk boven de hoofdingang op het memoriebord. De lof voor de schitterende huidige kerk komt zeker op het conto van de 'Reformeerden'. De schrijver van dit artikel is geen 'verblint Papist' (wat een prachtige taal!), maar eni ge voorzichtigheid met de tekst die daarna op het memoriebord vermeld staat is wel gewenst. Wat er staat wordt in andere his torische bronnen bevestigd, als je het goed leest. Het misverstand kan namelijk ont staan dat de op het bord genoemde 'pro- 49 fftvfM um *»v m In V<a ul M pSp in» nVi::«r n^nn1. (ui. Cnr£- Iai ;a» lis» «vm'Vit Han •■nsrrë sxiimê P SM» mJb «m M$ a u .u.n-1 i-.aiau'. law: J*» «r» («SivjjB v'>- c l?.-»V!ï V.? V«! Iw II? fel tno." dj#* wó^t i i(>. f<v^ r,« r ï-<r iOi:h'i'ï K' |ii ils«# Cè|-|n$p^ «I $&m s ft Mil M.dhmé $$0m? hm tm iixm k i 1&|r«!b &*i I €<i^ -0- w «ft ÏW- \*i 'H\S - r> %l mmh.% %m hm m m m& Wk'JftmHrJ fc H-"'-.1" 5iff 11 5 u- V*'' |m -..

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 5