ZOMERAVONDWANDELING NAAR EGMOND AAN ZEE Het Grafter Raadhuis Er valt nog niet veel nieuws te vermelden. Zowel de gemeente als de Vereniging Hen- drick de Keyser beraden zich. De gemeente op behoud en de Vereniging Hendrick op mogelijkheden voor overname. Hierbij al vast de aankondiging dat de najaarslezing zal worden gehouden door iemand van de Vereniging Hendrick de Keyser. De lezing zal gaan over de manier waarop de Ver eniging omgaat met historische panden. De najaarslezing is op woensdag 19 okto ber om 20.00 uur in het kerkje van West- Graftdijk. In dit nummer Weer eens een wat andes getint nummer dan u gewend bent. Wat zou onze historie zijn zonder die van de kerken? Vandaar een artikel over de kerk in Schermerhorn die 375 jaar bestaat en één over de Mariakapel in de Mijzen, ook over het Mariabeeld daar uit. Verder een stuk van Hans Keuning over de ervaringen van Betje Wolff en Aagje De ken in De Rijp. En een verhaal over het le ven vroeger in de polder. Bij de redactie is de naam van de auteur uiteraard bekend. De familie houdt het liever anoniem. Dick Mantel Op dinsdag 21 juni houdt de Oudheidkun dige Vereniging de jaarlijkse zomeravond wandeling. We gaan dit jaar een bezoek brengen aan Egmond aan Zee. Dit kust dorp dat nu vooral bekendheid geniet als toeristenplaats, kent een lange geschiede nis. In het jaar 977 laat Walgerus, rentmees ter van de abdij te Egmond-Binnen, een tiental huisjes bouwen bij de zee voor vis sersfamilies. Als tegenprestatie moeten de vissers elke tiende vis naar de monniken brengen. Er zijn perioden van stormen en verlies, maar ook van meer voorspoed. In de i6e eeuw is Egmond een belangrijkste vissersplaats waar vissers heel kundig met platbodems als de Egmonder pinck en la ter de bomschuit vanaf het strand de zee op gaan. Rond 1900, als het gedaan is met de bomschuiten, trekken veel Egmonders naar IJmuiden om op stoomtrawlers en loggers te werken. In de i6e en 17s eeuw trekt de kustlijn zich steeds verder terug. Bij elke stormvloed verdwijnt er weer een stukje van het dorp in zee. De klok van het museum van Egmond loopt nog altijd op het imposante uurwerk uit de Agnietkerk die in 1741 in zee stort. Egmond is ook bekend van de Kolonie huizen voor "bleekneusjes" uit de grote stad en van de Prins Hendrik Stichting, een tehuis voor oud-zeelieden dat in 1937 werd geopend. Om 19.00 uur worden we verwacht bij het Museum van Egmond aan de Zuiderstraat 7 in Egmond aan Zee. Hier wordt onze groep in tweeën ge splitst. Eén groep gaat eerst het museum bezoeken waar we uitleg krijgen over de historie van Egmond aan Zee maar ook van Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. De andere groep gaat eerst wandelen o.l.v. een gids. Na een uur worden de groepen gewisseld. Tot 19.00 uur is het betaald par keren in Egmond aan Zee. Zorg dat u tijdig aanwezig bent omdat het met mooi weer moeilijk kan zijn om een parkeerplaats te vinden. Hopelijk tot ziens op 21 juni. Michèle Tromp 48

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 4