Russen in De Rijp NIEUW BOEK IN DE MUSEUMWINKEL Hans Keuning, Russen in De Rijp en andere verhalen. Hans Keuning In september 2010 gaf de Oud- Rijper Hans Keuning (83) in het museum een presentatie van zijn boek Langs de deur en an dere verhalen uit De Rijp. Het staat vol van zijn jeugdherinne ringen, wat voor mensen er in het dorp woonden en hoe het dagelijks leven verliep in de der tiger jaren, in de oorlog en net erna. Geen dramatische hoogtepunten, maar het ge wone leven van alledag in een dorp dat alleen maar vergane glorie kende en een grote mate van verval en armoede. Groot was de belangstelling voor het boek en in de afgelopen halfjaar zijn er al meer dan 130 exemplaren verkocht. Het doet me genoegen om u te kunnen vertellen dat er een nieuw boek van de hand van Hans Keuning in de museumwin kel te koop is met de titel Russen in De Rijp en andere verhalen. Ook dit boek staat weer vol met jeugdherinneringen van Hans uit de tijd voor en in de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna. Over hoe het leven was en wat er zoal gebeurde. En vooral hoe hij dat zelf beleefde. Ook het geheugen van zijn broers Jelle en Jan hebben hem geholpen, maar ook dat van Haitze De Vries jr.. Een fragment uit het eerste hoofdstuk Pre ludium: In 1943 werd ik organist van de nederlands hervormde kerk in Grootschermer. Ik was 16. De dominee die daar toen stond was Felicien Bobeldijk. Hij was een zoon van de toentertijd bekende portretschilder Felix Bobeldijk en nog maar kort daarvoor afgestudeerd. Hij was jong en net getrouwd met een mede studente, die net als hij weinig kaas had gege ten van de aard en gewoonten der Grootscher mers. Die knikkerde lever op zondag. Ze woonden in de pastorie naast de kerk. Die stond net als de kerk wat achteraf, door een sloot geschieden van buurman Wiedijk, die daar zijn boerenbedrijf uitoefende. Voor de zondagse dienst begon, ging ik altijd eerst vragen om het briefje waarop de psalmen en gezangen stonden die op die morgen door de gemeente moestern woerden gezongen. Dat was het ritueel van elke zondagmorgen. Op een keer toen ik zo weer bij hem in zijn stu deerkamer kwam, stond hij voor het raam en hij keek uit voer zijn voortuin. "Heel"zie hij, "Daar loopt een kip". Zijn blik was strak gericht op een kip die in de voortuin van de pastorie rondscharrelde op zoek naar wormen. "Van wie zou die kip zijn? Zou die van Wiedijk zijn?" ging jij door. En na een korte pauze: "Zouden ze bij Wiedijk niet thuis zijn?" Weer was het even stil. "Er zal toch niemand ziek zijn bij Wiedijk?" Toen draaide hij zich naar mij om en zei: "Zo word je nou hier in Grootschermer." Waarna hij in een luide hinniklach uitbarstte. Ik klom de trap op naar het orgel en ik begon aan mijn zondagse preludium. Hans Keuning schrijft op een van de laatste bladzijden van het boek Russen in De Rijp: Na het uitkomen van Langs de deur heb ik veel reakties ontvangen waaruit bleek dat velen zich herkennen in mijn herinnerin gen. Als dat weer het geval zal zijn, dan zal mij dat veel voldoening geven. Russen in De Rijp is voor 17,50 te koop in de museumwinkel Jenny Mulder 81 en andere verhalen verteld door

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 37