Cor Booy. Pudding met bessenpent; NIEUW BOEK UIT DE MUSEUMBIBLIOTHEEK een allegaartje van herinneringen uit het geheugen opgetekend. De Rijp z.j. [2011], In 2007 verscheen ter gelegen heid van de 8oe verjaardag van tmmw Cor Booy de bundel 'Troet met stroop', een aantal columns die eerder verschenen waren in o.a. 'De Uitkomst'. Enkele we ken terug werd het museum verrijkt met een vervolg: 'Pud ding met bessenpent'. Deze 65 verhalen zijn grotendeels niet eerder verschenen en, zoals de auteur ver meldt, uit het geheugen opgetekend. De bundel leest als een trein. Wie gevoel heeft voor de (na)oorlogse sfeer op het Noordhollandse platteland kan zijn hart ophalen. Van tijd tot tijd doen de verhalen denken aan Koeleman's boek'Het zwijgen van Maria Zachea' dat zo goed de (katho lieke) Beemster sfeer in de zestiger jaren weergeeft. Cor zijn herinneringen gaan verder terug, tot in de oorlog en er vlak voor. Hij vertelt over de Starnmeer vaak met de ogen van het jongetje dat hij toen was. Een tegelijk warme, beklemmende en opbeurende verhalenbundel. Het vrijzin nig protestante milieu stelt hem in staat vrijpostig te kijken en te begrijpen. Het is ook een persoonlijker bundel dan 'Troet met stroop', omdat de heer Booy over zijn familie vertelt, bijvoorbeeld uitgebreid over het zilveren huwelijksfeest van zijn ouders. Persoonlijk en met milde humor zoals de zinsnede over zijn eigen geboorte op blz. 11:'Mijn komst in deze wereld bete kende niet dat voortaan ook de mazzel zijn intrede deed in huize Booy aan de Middel weg'. Veel van zijn herinneringen cirkelen rond de Starnmeer en De Woude en daar mee hebben deze stiefkinderen binnen de lokale geschiedschrijving er een prachtig stuk historie bij gekregen. Het zijn kleine schilderijtjes over grote zaken van alledag: over de geloofstrouw van Neeltje Broek uit West-Graftdijk, over voedselhulp en inundatie, De heer Booy schetst een groene wereld met burenhulp en vertrouwdheid, een we reld zonder haast. Daarvan is hij zich zeer bewust, maar schrijft hij in zijn slotwoord: 'Ik beschrijf een wereld zonder computers, maar ik gebruik er wel een computer voor'. Een boek dat aanzet tot dromen of tot me ditatie - maar in alle gevallen een boek dat in korte schetsen een wereld oproept die onverbiddelijk voorbij is, maar toch zo zeer het deugdelijk fundament van ons huidige bestaan vormt. Herman Meddens 80 mtt J 1 zm BOOY

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 36