Dat sluit aan bij een biografie over Cornelis de Jong, Architectuur als ambacht Het boek over zijn leven en werk bevat veel anekdotes. Hij woonde in De Rijp en was een van de oprichters van de actie groep 'Redt De Rijp' in 1966. Hoe je het ook schrijft, het dorp is wel degelijk gered! Zijn bureau heeft getekend voor de restauratie van het pand waarin nu het museum is gevestigd. Hij was eens beheerder van Mu seum In 't Houten Huis toen het nog aan het Jan Boonplein lag. Over Jan Boon gesproken; dat was een koopman en een rijke reder en een doper bovendien. Aan hem is een museum ge wijd en er is een boek over hem versche nen. Museum Jan Boon junior 1758 -1847 Interessante lectuur. Ik las dat met de klei ne visserij de walvisjacht werd bedoeld en dat de vangst van haringen de grote vis serij werd genoemd. Het is maar net hoe je kijkt.... Onderweg naar dit museum loopt u, met Hans Keuning, Langs de deur. Persoonlijke verhalen, met o.a. een oor logsdagboek en de fluit van Trocadillo. Nieuwsgierig? Je hoeft hier niet gebo ren en getogen te zijn om met plezier dit boekje te lezen. Nog een kleinood dat op je leestafel niet misstaat: Ergens onderweg. Teksten en beelden, gedichten die geïn spireerd zijn op het werk van Peter Bes, ge schreven door HansTentije. Bij ons achter gelaten na een boeiende tentoonstelling van de twee kunstenaars in 2010. De liefhebbers van een pijp kunnen bij het lezen van dit alles een pijpje opste ken. Maak een keuze uit de modellen die u vindt in de Goudse pijpenmakers. Omdat er veel concurrentie in deze tak van nijverheid was, werd iedere pijp voorzien van een merk, ter onderscheiding en als een persoonlijk symbool van de maker. De ene pijp was de andere niet... Ze gebruikten figuren, letters, cijfers en reliëf tekens. Bekend bv. is de gekroonde roos. De niet -roker zoekt z'n warmte ergens an ders. Dat kan zelfs op het ijs, in de winter. Gaat u mee schaatsen? Geniet mee met de verhalen en de geschiedenis van de Rijper IJsclub, zoals het beschreven staat in het volgende boek. Warmte op het ijs. Een prachtig verslag over de Rijper IJsclub die onlangs haar 125 jarig bestaan vierde. Wat een historie! Besef dat al 125 jaren vrij willigers in staat zijn gebleken hun vereni ging levend te houden. Over warmte ge sproken.... Geen strenge winter? Balgooien in de buurtjes was een alternatief om mensen bij elkaar te brengen, net als het katknup pelen op de kermis. Van de 'valse' koude kat naar een warmbloedig dier. De Walvis Tekeningen, foto's, veel informatie over dit prachtige beest. Alles watje altijd al wilde weten over de walvis. Ook verhalen en my then krijgen een plaats in dit boek. Walvis sen en dolfijnen: vrienden van goden en mensen. Vroeger hebben ze de mensheid veel geschonken; van levertraan (kreeg ik op een lepel met suiker toegediend) tot korsetbaleinen. Deze vrienden verdienen nu bescherming, dat is zonneklaar. Als u nog meer wilt zien, er is een kleine uitgave te koop met afbeeldingen van de walvisvaart op tegeltableaus. 78

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 34