tigden. Maar die waterlanders worden hier niet bedoeld. Geen zakdoek nodig dus. Het boek beschrijft uitgebreid de econo mische, politieke en religieuze activiteiten die zorgden voor rechtszaken, bestuurlijke twisten en een groei van de bevolking tot meer dan 5000 inwoners. Wie waren die burgers? Het waren katholieken, gerefor meerden en menisten, volgelingen van Menno Simons, ook Mennonieten ge naamd. De laatsten waren in de meerder heid. Veel dopers zochten en vonden op het Schermereiland werk en een toekomst. Ik lees over verschillende groeperingen: Jonge Vlamingen, Oude Vlamingen, Gro ninger Oude Vlamingen, Jonge Friezen, Oude of Harde Friezen. Waterlanders werden in De Rijp eerst Komenjannen of Komejansvolk genoemd. Een prediker van de Doopsgezinden heette Comen Jan, van daar. Wist u dat het begrip'sociëteit'toen al doopsgezind jargon was? Nu spreekt men van Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Maar niet alleen over De Rijp is geschreven. Er is een dikke pil te koop over Graft in de zeventiende eeuw, van Prof. van Deursen, net zo boeiend! Daarin een leuk stukje over namen. Om dat er relatief weinig keuze was in voorna men gingen veel mannen achternamen ge bruiken om zich te onderscheiden. Vrouwen hielden hun eigen meisjes namen aan als ze trouwden, dat was heel normaal in de zeventiende eeuw in Graft. Waren ze in De Rijp ook zo'modern'toen? Het wordt tijd voor transparantie, we laten de troebelen in de hoofden van vroegere dorpsbewoners achter ons. Een wandeling naar de Grote Kerk zal ons verfrissen. Glazen Verhalen Er valt veel moois te ontdekken in de ge brandschilderde glazen ramen. Kijk naar de schitterende afbeeldingen in glas-in- lood en geniet. Ze vertellen allemaal een verhaal. Bijvoorbeeld dat van Mozes en Zippora. Een soort uitgebeeld stripverhaal. Mozes komt uit Egypte, onderweg ziet hij dat een paar herders de dochters van de priester Jethro lastig vallen als ze water ha len voor hun schapen. Hij verjaagt de man nen met een knots. Als dank schenkt Jethro hem zijn dochter Zippora. Ik ontdekte dat Zippora 'vogeltje' betekende. Het vogeltje werd gevangen... Ook helder beschreven: Glas, vijf eeuwen glasgeschiedenis Het is ongelooflijk dat er zoveel bewaard is gebleven van zulk kwetsbaar en breek baar materiaal. Prachtige foto's tonen de ontwikkeling van en het ontwerpen en maken van glazen voorwerpen tot nu toe. Een mooi ambacht.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 33