In 1777 is hij aan boord van hetzelfde schip. Donderdag 8 mei Hemelvaart. Ontmoeting met een Engels schip dat averij had opge lopen. Het roer was gebroken en weer her steld. Had zwaar weer gehad. Hij sluit de dag af met een gebed: 'wij bidde goede godt om een behouden reis en een goe walvisvangst als wij komen in 't ijs. Wilt dan ons schip en volk door uwe hant be ware opdat wij o Heer behouden mooge vare'. Er staan meer vrome teksten in het boek. Sommige worden vaak herhaald. Ik las er een met een waarschuwing: 'Zeg niemant uw geheim of uw geheims ge- dagte, dat heden is uw vrint zal morgen uw veragte'. Wat zou Fedde verbaasd zijn als hij zou zien hoe er nu door Jan en alleman getwit- terd en gefacebookt wordt! Op zondag 30 augustus vaart hij Texel bin nen, de vierde reis die hij beschreven heeft eindigt hier met de zin: 'Zijnde in zee geweest 18 weeke en 5 daage anno 1778.' Het is een leuk bruggetje van de Welte- vreede over te stappen naar Jan Jansz Wel- tevree. We gaan weer aan boord, maar nu is er geen terugkeer. Dat geldt tenminste voor de historische figuur, die rond 1595 in De Rijp werd ge boren. Hij vertrok op 17 maart 1626 naar Nederlands Indië en ging vanuit Jakarta in 1627 weer scheep. Na veel omzwervin gen stapte hij aan land op het Koreaanse schiereiland. Daar werd hij met nog twee anderen gevangen genomen, hij mocht het land niet meer verlaten. Het lukte hem om de taal te leren, een vrouw te vinden en om regeringsfunctionaris te worden. Een vreemde taal leren lijkt mij nog het lastigst van die drie; geen grammatica, geen woor denboek, volstrekt andere klanken.... Ik dwaal af, we keren terug naar de kast. Naar aanleiding van Jan Jansz Weltevree schreef Peter Smit 4 fictieve historische jeugdboeken. In Jan Janse Weltevree (1996) speelt de droogmaking van de Beemster onder lei ding van Jan Adriaanszoon Leeghwater een grote rol. Ooit in de kast, een boek over Leeghwater. Nu alleen ter inzage. Een exemplaar staat op de vensterbank achter de balie. Dat brengt ons naar een verhaal over droog legging en inpoldering. Trek je laarzen aan en wandel mee: De Mijzenpolder Duizend jaar veen en water. Een periode van 1000 jaar wordt beschre ven. Zie de kaarten, lees over Willibrord en koning Radboud, over de abdij van Eg- mond, over het kerkje van Heiloo, over het Mljzenkerkje. Over de waterschappen en de strijd tussen de oude en de nieuwe pol ders. Hoe duidelijk is het om te zien dat het stukje land waarop we ons bevinden ge maakt en ontstaan is door mensenhand. Veen en water: aarde. Doopsgezinden zul len zeker de hand van God ook noemen, die bestuurde waarschijnlijk die mensen hand. Dankzij de droogmaking (bij drooglegging denk ik vaak aan het verbod op alcohol in de jaren dertig in Amerika) breekt er in onze contreien een periode van welvaart aan. Bij het volgende boek houdt u droge voeten, pak er een stoel bij. Over welvaart gesproken.... Doopsgezinden en de Gouden Eeuw van De Rijp We lezen over wederdopers en waterlanders. Ongetwijfeld zijn er veel tranen vergoten in de eeuwen nadat de dopers zich hier ves- 76

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 32