UIT DE PEN VAN... GREETJE NEGENMAN-BROEK Van de vorige 'Uit de pen von...' was de schrijfster Marianne Zoetmulder (niet Marianne Zout- mulder). Daarvoor excuses van de redactie. Scripta ferunt annos Wat geschreven is weerstaat de jaren. Reis door de boekenkast Zittend achter de balie op een rustige na middag. Nog een paar bezoekers aanwe zig. Even ben ik met mijn gedachten afge dwaald, ik ben even afwezig. Dan schrik ik me een ongeluk: met een luid geraas en geknars loopt de grote torenklok af, de klok luidt! De ketting ratelt. Ik ben weer he lemaal bij de tijd. Ook de klok achter de ba lie geeft dit effect, zij het op een iets vrien delijker manier. Ik wacht op het moment waarop ik af ga sluiten. Wat doet wachten met iemand? Bestaat verloren tijd? Ik denk aan de dichtregels van Vasalis uit het gedicht'Eb' "Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om. Ik ben een oceaan van wachten, waterdun omhuld door 't ogenblik. Zuigende eb van het gemoed, dat de minuten trekt en dat de vloed diep in zijn duisternis bereidt." Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? Het is tijd om de kast in te duiken. We beginnen met Schepen van de Gou den Eeuw. Een mooi uitgevoerd boek met prachtige platen van schepen en boten. Zoveel ver schillende soorten en maten zijn ontwor pen, allemaal zo doeltreffend mogelijk. Gemaakt voor de vangst, gemaakt voor de handel. Ik noem er een paar: het smalschip, de samoreus, het waterschip, de fluit, de ha ringbuis, de pink Wij gaan een keuze ma ken, gaat u mee zeilen? Op walvisjacht naar Spitsbergen. Aan boord van het fluitschip'Weltevreede', met de negentienjarige Fedde Visser, in 1774- Hij schrijft een Memorial over de reis, over de'dieptens en de baaije en coerse van de selve'. Het Memorial is bewaard gebleven. In leesbare taal is het omgezet door de schrijver van dit boek. Mooie woorden ge bruikt hij: 'malkander, neffens, te ankere'. De namen van de baaien die hij beschrijft prikkelen je fantasie: de koningsbaai, de kruisbaai, de liefdebaai, de brandewijns baai, de beerebaai en de lommebaai, de klokbaai de diepte van de ankerplaats is i6:i4:i2:&io vadem 'Schoone stek gront'. 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 31