JAN JANSE WELTEVREE, overleven in een onbekende wereld De tentoonstelling in de expositieruimte is bestaat uit drie thema's: Van jongen tot zeeman, zijn jeugd en zijn beroep. Tegen wil en dank in Korea, met een nieu we naam: Pak Yon (1627). Contacten met Korea. In 1653 verging het schip 'De Sperwer' voor het eiland Quelpaert. Dat eiland was van Korea en na enkele dagen werden de 36 overlevenden (van de 64) omsingeld door 1000 a 2000 man. De boekhouder, de stuurman, de schieman en de scheeps jongen kregen een ijzeren ketting om de hals, waaraan een bel hing. Zij werden ge dwongen op handen en voeten voor de commandant te kruipen. De anderen ston den doodsangsten uit, bijvoorbeeld toen 's avonds mannen met touwen kwamen aan gelopen. Men dacht opgehangen te wor den, maardetouwen werd gebruiktom het scheepswrak te doorzoeken. De mannen kregen gekookte rijst te eten. De restanten van het schip werden in brand gestoken. Twee stukken geschut die met scherp wa ren geladen gingen af en de knallen deed de krijgers op de vlucht slaan, maar later kwamen zij terug en hervatten hun werk. De bemanning doorstond nog vele grote angstmomenten, maar op 19 oktober, twee maanden na de schipbreuk en twee dagreizen over land, werden ze geconfron teerd in het bijzijn van de Gouverneur met een man die zeer krom Nederlands sprak en die een lange rode baard droeg. Hij ver telde dat hij Jan Jansz Weltevree heette, 58 jaar telde en uit De Rijp afkomstig was. In 1626 was hij uit het vaderland vertrokken met de'Hollandia'en in 1627 was hij vanuit Batavia met het jacht 'Ouwerkerck' op weg naar Japan uit koers geraakt en bij Korea terecht gekomen. Daar ging men water innemen, maar de mannen werden over vallen. Een aantal ontsnapten in de sloep, roeiden naar hun schip dat vrijwel meteen wegvoer. Gedrieën werden ze gevangen genomen. Van zijn twee kameraden toen kwam er ook een uit De Rijp: Dirk Gijs- bertsz. De ander, Pieter Verbaest, was een Amsterdammer. Zij waren in 1635 omge komen in de oorlog met de Tartaren. De opvarenden van de Sperwer verwonder den zich er over dat Weltevree in die ruim 25 jaar het Nederlands zo verleerd was, maar ze vermeldden ook dat hij het na een maand omgang met hun weer goed sprak. En dat zijn alle feiten die opgeschreven zijn over Jan Janse Weltevree en Dirk Gijsbertsz in het Journaal van Hendrik Hamel. Er zijn meer bronnen. Hamel heeft aan de Japanners in Nagasaki verklaard dat hij niet wist of Weltevree nog leefde, terwijl hij tegen het hoofd van de factorij op De- 73

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 29