Van de voorzitter i Het museum mag zich de laatste tijd ver heugen op de belangstelling van diverse hoogwaardigheidsbekleders. In april was er de opening van de tentoonstelling over JanJanszoonWeltevree door de ambassa deur van Zuid-Korea de heer Young-won- Kim.Op25 mei bezoektdeCommissarisvan de Koningin, de heer Remkes ons museum. En op i juni zal de bisschop van Haarlem Mgr. J.M. Punt de tentoonstelling "Kerk te kijk, 150 jaar St.Bonifatius" openen. Zo ziet u dat wij volop aan het werk zijn het museum in de belangstelling te zet ten. Daarnaast leveren deze bijeenkom sten vaak goede netwerkcontacten op. Die zullen wij zeker nodig hebben in onze zoektocht naar meer inkomsten voor het museum. Er is weer een nieuw boek uitgekomen. Het boek"Russen in De Rijp"en andere ver halen verteld door Hans Keuning, is in ons museum te koop. Hij vertelt uit zijn geheu gen verhalen van het Schermereiland die voor iedereen herkenbaar zijn. Ook voor niet Rijpers een boek dat je gelezen moet hebben en een fantastisch cadeau-idee is. Onze museumwinkel ligt daar trouwens vol mee! Ik herhaal hierbij mijn oproep van de vo rige keer: wilt u saneren in uw boekenbe stand, lever ze bij ons in. Want de boeken markt levert ons elk jaar al snel 300 euro op en dat zijn welkome inkomsten. En uw boeken gaan tegelijkertijd een tweede le ven tegemoet. Wij halen ze ook thuis bij u op. Dus bel even met het museum 0299- 671286] en maak een afspraak. Bulletin van het Museum "In #t Houten Huis"

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 27