gen in de schuit, want pa had altijd wel geiten op het land en die waren eerder in de schuit dan je er zelf uit was. Ze mochten natuurlijk niet bij het geldkistje kunnen komen, anders zouden ze al het papieren geld opvreten. Als de koeien voor het eerst naar het land moesten, was het een heel spekta kel om ze in bedwang te houden voor ze vaststonden in de praam. Maar eer ze van stal gingen deed pa de pet van z'n hoofd en zegende alle koeien met wijwater door gebruik te maken van een palmtak. Als ik dit vertel tegen jongelui van de landbouw school dan moeten ze een beetje lachen. Maar toch, hoe het de R.K.-kerk ook zal vergaan in de toekomst, zo lang ik boer ben krijgen ze van mij de zegen als ze naar buiten gaan en wel op dezelfde manier als pa het deed. Of het ergens voor helpt? Ik kan het niet bewijzen, wel weet ik dat het geen kwaad kan. Hoogstens slaan ze met hun staart als de druppels wijwater op hun rug vallen. De grotere boeren met ongeveer 25 koeien hadden vroeger allemaal een meid en een knecht in dienst. Vele advertenties stonden in de krant met:'Meisje gevraagd voor dag en nacht liefst goed kunnen de melken'. Bij zo'n betrekking ging je 's morgens om vijf uur al het in land om de koeien op te halen naar het bon waar ze gemolken werden en 's avonds was het geen televisie kijken maar kousen stoppen of andere handwerkklusjes doen. De meid en de knecht werden ook wel eens groot met elkaar, dan werden ze gescheiden en moest er maar één van de twee thuis in de kost gaan. Slapen van verliefde paartjes onder één dak hoorde niet en zelfs in de bruidsdagen was dit leek wel een dood zonde. Toch heb ik vele echtparen gekend, die elkaar als meid en knecht hebben ge vonden. In de schoolbanken De tijd van de lei met de griffel hebben wij niet meegemaakt, maar wel die van pen en inktpot. Thuis moest een inktlap in elkaar genaaid worden om de pen af te vegen, want er kwam nogal eens een inktvlek op het schrift terecht vanwege te diep indo pen. Wij zijn altijd op klompen lopende naar school gegaan. Een fiets was voor school kinderen een luxe en op schoenen liep je alleen zondags. Het was ook de gewoonte om's morgens eerst naar de H. Mis te gaan. Op school werd dit keurig op een statistiek bijgehouden. Wie veel naar de kerk ging, kreeg een mooi plaatje om in het kerk boek te doen. We bleven ook altijd over op Familie arbeid 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 25