Colofon Het tijdschrift'De Kroniek'waarin opgenomen het Museum Bulletin, verschijnt 4 keer per jaar. Oplaag 900 exemplaren. Redactie: Dick Mantel Layout:Thea Mantel Dagelijks Bestuur OHV: Voorzitter: Weyert de Boer, telefoon: 0299-673950 Secretaris: Dick Mantel, telefoon: 072-5023123 e-mail: d.mantel@planet.nl Penningmeester: Bertha van der Steen, telefoon: 075-6411577 Ledenadministratie: Jan Groenewold, telefoon:o299-673045 e-mail: jf-groenewold@quicknet.nl Lidmaatschap: Het lidmaatschap geeft recht op het ontvangen van 'De Kroniek', het bijwonen van lezingen en deelnemen aan excursies. Leden hebben tevens gratis toegang tot het Museum In 't Houten Huis en het Grafter Raadhuis. Contributie: 10,- per jaar. Postadres: Postbus 21,1483 ZG De Rijp. Inhoud: 47 Raadhuisberichten 48 Zomeravondwandeling 49 De Grote Kerk in Schermerhorn 55 Betje Wolff en Aagje Deken 58 De Mariakapel in de Mijzen 65 Vroeger...verhalen uit de polder Museum bulletin 71 Van de voorzitter 72 Tentoonstellingsagenda 72 Getrouwd in Graft 73 Jan Janse Weltevree 75 Uit de pen van Greetje Negenman-Broek 80 Boek uit de museumbibliotheek 81 Nieuw boek in de museumwinkel 82 De museumwinkel Bankrelatie: Fortis Bank, rekeningnummer: 82 68 08 050 Mededelingen: Kopij voor nummer 3 gaarne voor WEBSITE: http:// 15 augustus 2011 bij de redactie. schermereiland.geschiedenisbank-nh.nl Bijschrift voorplaat: De Mijzenkapel, zoals hij getekend is door Boomkamp. Over de Mijzenkapel gaat het artikel op blz. 58. 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 2