Twee onderdelen van het beeld Maria van de Goorn. Foto's gemaakt door Jessy Visser (Pic- tura Database Publishing). Geplaatst met toestemming van het Westfries Museum in Hoorn. Eerst iets over de verwarring die over het beeld bestaat. In 'Uitgave van de Histo rische Vereniging Texel'; nr. 45, dec. 1997 staat dat in een artikel in de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, pastoor Van der Loos in 1927 beschreef dat in het Bisschoppelijk Museum in Haarlem een Mariabeeldje wordt bewaard afkom stig uit de kerk uit Den Hoorn (Texel),'Ma ria van Den Hoorn'geheten. Het beeldje is verhuisd van het Bisschoppelijk Museum naar het museum in Utrecht en vandaarte- ruggestuurd naar de schenker, de parochie van De Goorn. De verwarring is nu groot. De Goorn en De(n) Hoorn scheelt maar één letter. Is het Maria uit Den Hoorn of Maria van de Goorn? Voor Den Hoorn pleit: de daar aan Maria gewijde kerk en het feit dat de parochie van De Goorn veel jonger is dan het beeldje. Tegen Den Hoorn pleit dat pas in 1569 de kerk in Den Hoorn zelfstandige parochiekerk werd en hoe zou het beeld vanuit Den Hoorn in De Goorn terechtge komen zijn? De meest redelijke oplossing lijkt dat zo wel 'Maria uit Den Hoorn' als 'Maria uit De Goorn'onjuiste benamingen zijn en dat er sprake is van 'Maria van de Mijzen'. Gezien een vergelijking met andere Mariabeel den op maansikkel zou het beeldje uit het eind van de 15e eeuw stammen en zou het prima gestaan kunnen hebben in de aan Maria gewijde kapel in de Mijzen. Wanneer en hoe het beeldje na de reformatie in De Goorn terecht is gekomen is onbekend, maarals'bewaarplaats'is De Goorn natuur lijk zeer waarschijnlijk. Iets over de vergelijking van het beeldje met soortgelijke Maria beeldjes. Mariabeelden op maansikkel Het uitzonderlijke van het Mariabeeld blijkt uit een onderzoek dat mevr. drs. A.M. van Loosen-Loerakker in 1993, tijdens haar studie kunstgeschiedenis en archeologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, gedaan heeft. Zij maakte deel uit van de Werkgroep Middeleeuwse Houtsculpturen onder leiding van dr. H.Tummers. In het onderzoek wordt onder meer het beeld 'Maria op de Maansikkel' uit het Rijksmuseum in Amsterdam vergeleken met het beeld 'Maria uit De Goorn'. 63

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 19