1 na hoeve Afb. 41De vermoedelijke plaats van het kerkje is aangegeven met een en die van her kerkho/met een En in het onlangs verschenen boek 'De stadt Alkmaer met haare dorpen', een nieu we uitgave van het beroemde boek van Boomkamp, met transcripties, hertalingen Tekening van Gijsbert Boomkamp gemaakt in 1740 en met recente foto's van de lokaties van de oude kerkjes, staat ook de vermoede lijke plek van het kapelletje aangegeven. In het boek'De Mijzenpolder. Duizend jaar veen en water' is ook een afbeelding op genomen waarop de plaats van kapel en kerkhof staan aangegeven. Gebaseerd op onderzoekingen van RAAP. De eerste twee afbeelding geven dezelfde plek aan, waarbij gezegd moet worden dat de eerste afbeelding, de tekening van onderzoeker B heel mooi nauwkeurig is en duidelijker dan de afbeelding die de auteur van dit artikel ooit in zijn boek over de Mijzenpolder gebruikte. De afbeelding in het nieuwe boek over Boomkamp zit er net naast. Hierop wordt eerder de plaats van het kerkhof weergegeven. De kapel in de Mijzen was een Maria kapel, gewijd dus aan Maria. Iets over de Maria-verering. De plaats van de kapel Onderzoeker B maakt na zijn wichelroede- onderzoek een schets. fiijZtt 61 plaats en afmeting van vroegere A. boerderij B. waterloop C. waterloop van voor de ruilverkaveling

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 17